III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: NS
  AK 
  A7 
  AK973 
  Q1065 
 97532 18 Q104
 K63 J9542
 J52 64
 K3 J92
  J86 
  Q108 
  Q108 
  A874 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 8 8 11 12 E 2 5 5 2 1
S 11 8 8 11 12 W 2 5 5 2 1
minimax = 6 N, +1370
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT N 5 +2     660 0.0 0.0 50 50
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
3NT N 6 +2     660 0.0 0.0 50 50
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT S 2 +2     660 0.0 0.0 50 50
4
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3NT N 5 +3     690 21.0 -21.0 88 13
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3NT S 7 +3     690 21.0 -21.0 88 13
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT N 3 +2     660 0.0 0.0 50 50
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
5 S 7 +1     620 -18.0 18.0 18 82
8
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
6 N 6 -1 -100  -24.0 24.0 7 93
9
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT N 5 +2     660 0.0 0.0 50 50
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT N 4 +3     690 21.0 -21.0 88 13
11
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
6 N 4 -1 -100  -24.0 24.0 7 93
12
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
3NT S 2 +3     690 21.0 -21.0 88 13
13
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT S 7 +2     660 0.0 0.0 50 50
14
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N 5 +3     690 21.0 -21.0 88 13
15
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT N 10 +2     660 0.0 0.0 50 50
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
3NT S 7 +2     660 0.0 0.0 50 50
17
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3NT S 8 +2     660 0.0 0.0 50 50
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3NT S 7 +2     660 0.0 0.0 50 50
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3NT S 7 +2     660 0.0 0.0 50 50
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT N 2 +3     690 21.0 -21.0 88 13
21
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3NT N J +2     660 0.0 0.0 50 50
22
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
6 N 5 -1 -100  -24.0 24.0 7 93
23
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT N 5 +1     630 -15.0 15.0 23 77
24
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3NT N 6 +3     690 21.0 -21.0 88 13
25
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT S 7 +1     630 -15.0 15.0 23 77
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6 S 6 -1 -100  -24.0 24.0 7 93
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT N 4 +3     690 21.0 -21.0 88 13
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
6 N 4 -1 -100  -24.0 24.0 7 93
29
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT N 4 +2     660 0.0 0.0 50 50