III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: EW
  A75 
  Q108653 
  5 
  J64 
 K98 19 QJ
 -- AKJ42
 AKJ109862 Q43
 A10 K97
  106432 
  97 
  7 
  Q8532 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 5 4 1 5 E 12 8 9 12 8
S 1 5 4 1 5 W 12 8 9 12 8
minimax = 6NT E, -1440
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
6NT E 2 = -1440  -6.0 6.0 39 61
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
4
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6NT E 6 = -1440  -6.0 6.0 39 61
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT E 9 +4 -720  24.0 -24.0 93 7
8
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
7NT x E 9 = -2490  -28.0 28.0 0 100
9
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6NT W 3 = -1440  -6.0 6.0 39 61
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
6NT W 5 = -1440  -6.0 6.0 39 61
11
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
12
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
6 W 2 +1 -1390  2.0 -2.0 54 46
13
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
7x W A -1     200 28.0 -28.0 100 0
14
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
15
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
17
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
6NT W 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
6 E A = -1370  13.0 -13.0 73 27
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
6NT W A = -1440  -6.0 6.0 39 61
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
6NT E 3 = -1440  -6.0 6.0 39 61
21
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3NT E 9 +3 -690  26.0 -26.0 96 4
22
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
23
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
6NT E 9 +1 -1470  -20.0 20.0 14 86
24
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
6 W 3 = -1370  13.0 -13.0 73 27
25
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
6 W A = -1370  13.0 -13.0 73 27
29
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
6NT W A = -1440  -6.0 6.0 39 61