Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Волков Д.В. - Бирюков А.В. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 15 - EW Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
1 3NT N -6 -300   24.0   100   28.0   59.72 59.72   12  
2 1NT W +1 -120   -22.0   4
3 4 S -1 -50   -7.0   35
4 2NT E -1 100   -5.0   40
5 3 E +2 -150   21.0   94
6 4 E = -620   17.0   85
2 6 - EW Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
7 4x E -3 800   -22.9   2   -41.9   35.45 47.58   34  
8 4 S = 420   -1.0   48
9 3NT S +2 460   -8.0   33
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 4 W +2 -480   12.0   75
12 2 N +2 170   -19.0   10
3 17 - EW Каретников Л.В.

Поташев М.О.
13 3NT W +2 -660   -2.0   46   -5.9   47.96 47.71   34  
14 4 N -1 -50   7.0   65
15 3 S +1 170   -4.0   42
16 3 S -1 -50   -21.9   4
17 6NT S = 990   0.0   50
18 2 E -1 50   15.0   81
4 17 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
19 2 S = 110   15.0   81   38.0   63.19 51.58   23  
20 2 N +1 140   6.0   63
21 3NT E -1 50   -19.0   10
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 2 W = -90   -2.0   46
24 x E +1 -280   24.0   100
5 12 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
25 2 S -3 -150   -23.0   2   2.0   50.69 51.40   23  
26 2 W = -90   -2.0   46
27 5 W -2 100   13.0   77
28 3 E +3 -170   2.0   54
29 5x W -2 500   24.0   100
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 12 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
31 2 W +1 -140   -3.0   44   6.0   52.08 51.52   20  
32 5x N -2 -300   18.0   88
1 3x N -2 -300   -6.0   38
2 2 W +2 -170   -10.0   29
3 2 E +2 -170   16.0   83
4 3 E -1 100   -9.0   31
7 11 - NS Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
5 3 E = -140   -15.0   19   -30.0   39.58 49.81   27  
6 3NT S +1 430   2.0   54
7 3 E +1 -130   5.0   60
8 3NT S +3 490   10.0   71
9 5x N -4 -800   -22.0   4
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 14 - NS Миневич П.С.

Щенников А.Г.
11 3 N -1 -50   12.0   75   27.0   59.38 51.01   24  
12 3x S = 730   23.0   98
13 6 S -1 -100   -19.0   10
14 2 N -1 -50   -15.0   19
15 3NT E +2 -460   19.0   90
16 2NT W = -120   7.0   65
9 12 - EW Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
17 4 W +1 -450   10.4   72   44.6   65.47 52.61   14  
18 3NT N +1 630   1.0   52
19 3 S -1 -50   8.3   67
20 3NT S +1 630   -18.8   11
21 2NT W = -120   24.0   100
22 3 S +1 170   19.6   91
10 7 - EW Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
23 1 W +1 -90   -8.0   33   -23.0   42.01 51.55   17  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 3 W -2 200   -22.0   4
26 1NT S = 90   6.0   63
27 3x W -1 100   -12.0   25
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 9 - NS Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
29 3x N = 730   22.0   96   18.2   56.31 51.99   15  
30 4 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   3.0   56
32 5 W +1 -680   -20.8   7
1 3NT N +1 430   16.0   83
2 2 W +1 -140   -2.0   46
12 8 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
3 2NT N = 120   9.0   69   11.8   54.10 52.16   14  
4 6 W = -1430   -18.0   13
5 3NT S = 600   11.0   73
6 3 N +1 130   4.0   58
7 1 N = 80   1.0   52
8 0 N 0 A+/A+   4.8   60
13 7 - NS Никитина А.В.

Гусев В.А.
9 2 S +1 140   10.0   71   -16.5   44.26 51.55   18  
10 5x W -3 800   4.0   58
11 5x S -1 -100   -11.0   27
12 3 W -3 150   9.0   69
13 1NT N -1 -100   -13.5   22
14 3NT S -2 -100   -15.0   19