Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 8.   Сдачи: 11 12 13 14 15 16

     DLR: W        VUL: EW
  A652 
  543 
  65 
  KQJ10 
 J9 16 KQ1084
 K86 A1097
 QJ973 AK
 976 84
  73 
  QJ2 
  10842 
  A532 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 3 4 3 7 E 8 9 9 9 6
S 5 3 4 3 7 W 8 9 9 9 6
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3 E 3 +1 -170  -11.0 11.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
1NT x N K -2 -300  -18.0 18.0
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
2 E 8 +2 -170  -11.0 11.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT W K -1     100 18.0 -18.0
5 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 E 2 +1 -140  -2.0 2.0
6 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3 E 5 +1 -170  -11.0 11.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 W 6 +1 -130  3.0 -3.0
8 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
4 E 8 -1     100 18.0 -18.0
9 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3 E 2 -2     200 23.0 -23.0
10 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2NT W K = -120  7.0 -7.0
11 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 E J -2     200 23.0 -23.0
12 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
3 S 9 -2 -100  13.0 -13.0
13 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 E 3 +1 -170  -11.0 11.0
14 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2NT W K = -120  7.0 -7.0
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 E 8 +1 -140  -2.0 2.0
16 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4 E Q +1 -650  -24.0 24.0
17 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
2 W K +1 -110  10.0 -10.0
18 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
3 E 8 +1 -170  -11.0 11.0
19 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 W K +1 -130  3.0 -3.0
20 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 E 2 -1     100 18.0 -18.0
21 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 E 8 +1 -140  -2.0 2.0
22 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 E 7 = -620  -21.0 21.0
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 W 2 +2 -170  -11.0 11.0
24 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
2x N K -1 -100  13.0 -13.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4 E A = -620  -21.0 21.0