Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Каретников Л.В. - Поташев М.О. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 22 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
1 3 S = 140   -8.0   33   57.0   69.79 69.79   3  
2 4 E = -420   5.0   60
3 4x E = -710   16.0   83
4 3NT E = -600   23.0   98
5 x E = -180   24.0   100
6 4 E +1 -150   -3.0   44
2 2 - NS Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
7 PASS N 0 Pass   3.1   57   -68.9   26.09 47.94   33  
8 6x S -2 -300   -22.0   4
9 3 S +2 200   -23.0   2
10 2 E +2 -170   -12.0   25
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 2 S -2 -200   -23.0   2
3 17 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
13 3NT W +2 -660   2.0   54   5.9   52.04 49.31   30  
14 4 N -1 -50   -7.0   35
15 3 S +1 170   4.0   58
16 3 S -1 -50   21.9   96
17 6NT S = 990   0.0   50
18 2 E -1 50   -15.0   19
4 15 - EW Ваганов С.В.

Макеев В.В.
19 1 N +1 110   15.0   81   46.0   65.97 53.47   18  
20 2 N +1 140   6.0   63
21 2x N -2 -500   6.0   63
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 2 W = -90   -2.0   46
24 2 N +1 140   7.0   65
5 10 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
25 2 E +1 -110   -19.0   10   -4.0   48.61 52.50   18  
26 2 S = 110   16.0   83
27 3x S = 470   20.0   92
28 3NT W +1 -430   -19.0   10
29 3 S = 140   10.0   71
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 10 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
31 x W +2 -380   -22.0   4   -23.0   42.01 50.75   21  
32 5x N -2 -300   18.0   88
1 2 E +1 -140   4.0   58
2 2x W +1 -570   -18.0   13
3 4 E = -620   -11.0   27
4 2 S = 110   6.0   63
7 10 - EW Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
5 4 W -1 50   -5.0   40   48.0   66.67 53.03   13  
6 3NT N +1 430   -2.0   46
7 3NT E = -600   23.0   98
8 4 S +1 450   14.0   79
9 4x N -3 -500   8.0   67
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 6 - EW Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
11 3 W = -110   6.0   63   2.0   50.69 52.73   15  
12 5x W -3 500   -18.0   13
13 3 S +2 150   12.0   75
14 2 N = 110   -7.0   35
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 E +1 -170   11.0   73
9 8 - NS Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   -37.2   37.07 50.99   20  
18 3 S +3 170   -21.9   4
19 4 S -2 -100   -16.7   15
20 3NT N = 600   6.3   63
21 2 W -1 50   -1.0   48
22 4 S = 420   6.5   64
10 10 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
23 2 W +1 -140   7.0   65   -71.0   25.35 48.43   36  
24 4 E -2 100   -14.0   21
25 2 S +1 140   -9.0   31
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 5x E -4 800   -24.0   0
28 3NT W -1 50   -18.0   13
11 18 - EW Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
29 4 E = -130   6.0   63   52.7   68.30 50.24   25  
30 4 S -2 -100   10.0   71
31 4x W -3 500   20.0   92
32 4 W = -620   -7.3   35
1 6NT S -2 -100   8.0   67
2 4 E = -420   16.0   83
12 13 - NS Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
3 2 S = 90   -6.0   38   -44.1   34.68 48.94   36  
4 4 W +2 -680   -6.0   38
5 3NT N -1 -100   -13.0   23
6 3NT S -2 -100   -19.0   10
7 2 N -1 -100   -11.0   27
8 4 E = -420   10.9   73
13 18 - EW Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
9 3 S = 140   -10.0   29   -78.3   22.80 46.93   40  
10 6 S +1 1460   -19.0   10
11 5x E -3 500   -20.0   8
12 3x W -3 500   -22.0   4
13 3 N = 110   -8.3   33
14 3NT S -1 -50   1.0   52