Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 5.   Сдачи: 25 26 27 28 29 30

     DLR: E        VUL: Both
  Q92 
  873 
  J953 
  A109 
 10 26 A765
 9654 KQ10
 AK102 84
 J832 K764
  KJ843 
  AJ2 
  Q76 
  Q5 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 4 6 4 E 5 5 8 7 9
S 7 7 4 6 4 W 5 5 8 7 9
minimax = 2 E, -110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2 S K +1     140 19.0 -19.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
3 E 4 = -110  -16.0 16.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3 E 4 -1     100 7.0 -7.0
4 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3 E 5 = -110  -16.0 16.0
5 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 E 6 -1     100 7.0 -7.0
6 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3 E K +1 -130  -24.0 24.0
7 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 E 3 -1     100 7.0 -7.0
8 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3 E 2 -1     100 7.0 -7.0
9 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3 E 4 = -110  -16.0 16.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 S K =     110 16.0 -16.0
11 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
2 S K -1 -100  -6.0 6.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 W 4 = -90  -2.0 2.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 E 6 -1     100 7.0 -7.0
14 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 E 5 -1     100 7.0 -7.0
15 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 E 4 = -110  -16.0 16.0
16 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3 E 3 = -110  -16.0 16.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5 W 9 -2     200 22.0 -22.0
18 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
1NT E 4 -1     100 7.0 -7.0
19 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2 S A -1 -100  -6.0 6.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
2 S K -1 -100  -6.0 6.0
21 Академова В.В.
Белинков А.М.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3 E 4 = -110  -16.0 16.0
22 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 S A +1     140 19.0 -19.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3 E 6 = -110  -16.0 16.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3NT E 4 -3     300 24.0 -24.0
25 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3 E 10 -1     100 7.0 -7.0