Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Некрасова К.И. - Воложенин И.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 9 - NS Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
1 1NT S -4 -200   -22.0   4   9.0   53.13 53.13   19  
2 4 E = -420   -5.0   40
3 3 S = 140   13.0   77
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 3 N -1 -100   0.0   50
6 3NT W -2 200   18.0   88
2 10 - NS Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
7 3 S -1 -100   -3.1   43   8.9   53.08 53.10   21  
8 2 E -7 350   -2.0   46
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 3 N -1 -100   20.0   92
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 1NT N +2 150   14.0   79
3 11 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   12.2   54.22 53.48   17  
14 3 N +1 170   -19.0   10
15 4 W -2 100   12.0   75
16 3NT E = -600   4.2   59
17 4NT S +2 490   16.0   83
18 3 W -2 100   1.0   52
4 9 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
19 2 S +2 170   13.0   77   -51.0   32.29 48.18   31  
20 4 N -1 -100   -17.0   15
21 4NT W +3 -520   -15.0   19
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 3x N -1 -200   -11.0   27
24 3 N = 140   -7.0   35
5 16 - NS Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
25 2 E = -90   -11.0   27   -30.0   39.58 46.46   37  
26 3 E = -110   -16.0   17
27 4x S -1 -100   6.0   63
28 3NT W +1 -430   -19.0   10
29 5 E -2 200   22.0   96
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 19 - NS Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
31 2 N -1 -100   13.0   77   28.0   59.72 48.67   35  
32 5x N -2 -300   18.0   88
1 4 E -1 50   12.0   75
2 2 W +2 -170   -10.0   29
3 4 E = -620   -11.0   27
4 2 N = 110   6.0   63
7 18 - NS Миневич П.С.

Щенников А.Г.
5 4 E -1 50   5.0   60   -25.0   41.32 47.62   36  
6 2x E -3 800   21.0   94
7 2 S -2 -200   -18.0   13
8 3NT S +1 430   -20.0   8
9 5x N -2 -300   -3.0   44
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 18 - EW Волкова Е.Н.

Волков С.В.
11 3 W = -110   6.0   63   5.0   51.74 48.14   35  
12 3 S +1 170   -13.0   23
13 3 S -1 -100   19.0   90
14 1NT S = 90   5.0   60
15 6 E -1 50   -23.0   2
16 3 E +1 -170   11.0   73
9 18 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
17 4 W = -420   11.5   74   46.9   66.28 50.15   24  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 4 S = 130   17.7   87
20 6 S -1 -100   -16.7   15
21 3 W -3 150   18.8   89
22 3NT N = 400   0.0   50
10 12 - EW Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
23 3 W -2 200   -24.0   0   -6.0   47.92 49.93   28  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 2 E = -110   21.0   94
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 14 - NS Павлушко О.В.

Иванов А.В.
29 4x E = -710   -24.0   0   -14.5   44.95 49.48   29  
30 4 W -1 50   9.0   69
31 5 S = 650   3.0   56
32 4 W +1 -650   -13.5   22
1 6NT N -2 -100   -8.0   33
2 4x E -1 100   19.0   90
12 15 - NS Друц В.М.

Жмак М.Н.
3 3 S = 110   1.0   52   5.3   51.84 49.67   30  
4 6 W = -1430   -18.0   13
5 5 S = 600   11.0   73
6 3 S +1 130   4.0   58
7 1 N +1 110   16.0   83
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 15 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
9 3NT S = 400   22.0   96   3.6   51.26 49.79   31  
10 4 N +3 710   -9.0   31
11 5x S -1 -100   -11.0   27
12 1 E = -80   -13.0   23
13 3x W -1 200   15.6   83
14 3NT S -1 -50   -1.0   48