Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 9.   Сдачи: 17 18 19 20 21 22

     DLR: N        VUL: NS
  AJ10 
  AJ107 
  J5 
  K985 
 K7 21 98642
 93 K865
 K964 A72
 AQJ72 3
  Q53 
  Q42 
  Q1083 
  1064 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 6 7 5 7 E 5 7 6 7 6
S 8 6 7 5 7 W 5 7 6 7 6
minimax = 2NT N, +120
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
2 E 6 -2     100 7.3 -7.3
2 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
1NT N 8 =       90 3.1 -3.1
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
3 N 3 -1 -100  -10.4 10.4
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
1NT N 8 +1     120 12.5 -12.5
5 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
2 E 2 = -90  -6.3 6.3
6 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 W 6 = -110  -17.7 17.7
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
1NT N 5 +2     150 18.8 -18.8
8 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
2 W J -1       50 -1.0 1.0
9 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
1NT x N 8 +1     380 24.0 -24.0
10 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2 E 10 -2     100 7.3 -7.3
11 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
1NT N 3 +1     120 12.5 -12.5
12 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
2NT W 3 = -120  -24.0 24.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 E 8 = -110  -17.7 17.7
14 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
2 W 5 -2     100 7.3 -7.3
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
1NT N 8 +2     150 18.8 -18.8
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 E 5 -1       50 -1.0 1.0
17 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2 E 3 -1       50 -1.0 1.0
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3 W J -3     150 18.8 -18.8
19 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
2 W A = -110  -17.7 17.7
20 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
2NT S J -1 -100  -10.4 10.4
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 E 2 = -110  -17.7 17.7
22 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 E 3 = -110  -17.7 17.7
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
1NT S 7 +2     150 18.8 -18.8
24 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2 W J = -90  -6.3 6.3
25 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4.8 -24.0