Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Мороз О.А. - Чадов М.Л. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 5 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
1 1NT N -1 -50   15.0   81   44.0   65.28 65.28   6  
2 4 E = -420   5.0   60
3 5 E = -600   13.0   77
4 1NT E +1 -120   12.0   75
5 3NT E -2 100   -9.0   31
6 5 E = -600   8.0   67
2 3 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
7 3 E -1 100   -5.2   39   -47.2   33.61 49.44   32  
8 4x W -1 100   9.0   69
9 4 N +2 480   -16.0   17
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 5 E = -450   -8.0   33
12 2x E -2 300   -24.0   0
3 16 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
13 6 E = -1370   21.0   94   28.2   59.78 52.89   20  
14 4 N -1 -50   7.0   65
15 2 N +2 170   -4.0   42
16 3NT E = -600   4.2   59
17 7NT S -1 -50   22.0   96
18 4x W -3 500   -22.0   4
4 10 - EW Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
19 2 S +2 170   -13.0   23   -7.0   47.57 51.56   24  
20 4 S -1 -100   17.0   85
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT E +1 -630   -7.0   35
23 2 W +2 -130   6.0   63
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 12 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
25 2 S -3 -150   23.0   98   -2.0   49.31 51.11   24  
26 2 W = -90   2.0   54
27 5 W -2 100   -13.0   23
28 3 E +3 -170   -2.0   46
29 5x W -2 500   -24.0   0
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 13 - NS Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
31 1NT S -3 -300   -18.0   13   -29.0   39.93 49.25   32  
32 5 W +1 -620   6.0   63
1 5x S -4 -800   -24.0   0
2 3x N -3 -800   -21.0   6
3 3NT E = -600   4.0   58
4 4x S = 710   24.0   100
7 16 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
5 4 W -1 50   -5.0   40   -59.0   29.51 46.43   38  
6 2x E -2 500   -13.0   23
7 2 E +2 -130   -5.0   40
8 3NT S +3 490   -10.0   29
9 4 N -1 -50   -13.0   23
10 3 W +2 -200   -13.0   23
8 20 - NS Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
11 2 S -3 -150   -22.0   4   15.0   55.21 47.52   37  
12 4 S -2 -200   -13.0   23
13 2x E -3 800   23.0   98
14 2 N = 110   7.0   65
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 2 E -1 100   18.0   88
9 19 - NS Друц В.М.

Жмак М.Н.
17 4 W = -420   11.5   74   -36.1   37.45 46.40   42  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 3 W = -140   -21.9   4
20 4 S +1 150   -6.3   37
21 2 W = -110   -17.7   13
22 2NT N +2 180   -17.4   14
10 21 - EW Монакова М.К.

Бизер Л.З.
23 3NT W = -600   22.0   96   97.0   83.68 50.13   25  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 2 W = -110   21.0   94
26 1NT S -1 -100   20.0   92
27 4x S -2 -300   21.0   94
28 4 W +1 -450   9.0   69
11 12 - EW Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
29 2 E +2 -130   6.0   63   -35.9   37.54 48.99   35  
30 3 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 6 E -1 100   -21.9   4
1 3NT N = 400   -2.0   46
2 4 E -1 50   -15.0   19
12 18 - NS Богач А.В.

Отчерцов А.В.
3 2 N -1 -50   -10.0   29   21.8   57.58 49.70   29  
4 7x W -1 200   21.0   94
5 3x W -2 300   0.0   50
6 3NT S -1 -50   -13.0   23
7 1 N = 80   1.0   52
8 4 E -1 50   22.8   98
13 14 - NS Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
9 3 S -1 -50   -5.0   40   3.9   51.36 49.83   30  
10 5 S +2 710   -9.0   31
11 5x W -1 100   0.0   50
12 3x S -1 -200   -21.0   6
13 4x W -3 800   22.9   98
14 3NT S = 400   16.0   83