Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 8.   Сдачи: 11 12 13 14 15 16

     DLR: S        VUL: None
  108 
  KJ1086 
  652 
  QJ10 
 A975 11 J3
 72 AQ4
 Q9843 AJ107
 96 K854
  KQ642 
  953 
  K 
  A732 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 6 7 3 5 E 9 7 5 10 8
S 4 6 7 3 5 W 9 7 5 10 8
minimax = 3NT E, -400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3x S 9 -2 -300  -24.0 24.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
3 W Q +1 -130  -19.0 19.0
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
2 W 3 +1 -110  -6.0 6.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2 N A -1 -50  12.0 -12.0
5 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 N A -1 -50  12.0 -12.0
6 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 N A -1 -50  12.0 -12.0
8 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
9 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
4x W 2 -1     100 20.0 -20.0
10 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 N J -1 -50  12.0 -12.0
11 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 W 2 = -110  -6.0 6.0
12 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
2 W Q +1 -110  -6.0 6.0
13 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
14 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3 N A -1 -50  12.0 -12.0
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 W 2 +1 -110  -6.0 6.0
16 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
17 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 S 9 -1 -50  12.0 -12.0
18 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
19 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
20 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 S 7 -3 -150  -22.0 22.0
21 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3 N 5 -1 -50  12.0 -12.0
22 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2 W 10 +2 -130  -19.0 19.0
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 N J =     110 23.0 -23.0
24 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3 W 10 = -110  -6.0 6.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 N 4 =     110 23.0 -23.0