Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Лебедева М.А. - Хазанов И.Б. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 5 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
1 1NT N -1 -50   -15.0   19   -44.0   34.72 34.72   46  
2 4 E = -420   -5.0   40
3 5 E = -600   -13.0   23
4 1NT E +1 -120   -12.0   25
5 3NT E -2 100   9.0   69
6 5 E = -600   -8.0   33
2 23 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
7 3 S -1 -100   3.1   57   -57.9   29.90 32.31   50  
8 5x S = 650   -20.0   8
9 4 S +2 480   -16.0   17
10 3 E = -140   -3.0   44
11 4 E +1 -450   -8.0   33
12 2NT S +1 150   -14.0   21
3 25 - EW Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   -18.3   43.66 36.10   49  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 2x S +2 1070   -24.0   0
16 1NT E +4 -210   -6.3   37
17 6NT S = 990   0.0   50
18 3x N -2 -500   22.0   96
4 25 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
19 2 S +1 140   -6.0   38   36.0   62.50 42.70   44  
20 4 N = 620   16.0   83
21 x W -1 100   22.0   96
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 1 W = -80   8.0   67
24 2 N +2 170   10.0   71
5 22 - EW Миневич П.С.

Щенников А.Г.
25 2 E = -90   11.0   73   15.0   55.21 45.20   41  
26 2 S +1 140   -19.0   10
27 3 W = -110   3.0   56
28 1NT W +3 -180   5.0   60
29 2NT E -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 21 - NS Волкова Е.Н.

Волков С.В.
31 1 W +1 -110   5.0   60   -34.0   38.19 44.03   44  
32 6 W = -1370   -16.0   17
1 4 E -2 100   20.0   92
2 3NT W = -400   -16.0   17
3 4 W = -620   -11.0   27
4 2 N = 90   -16.0   17
7 22 - EW Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
5 4 W -1 50   -5.0   40   43.0   64.93 47.02   37  
6 3NT N = 400   16.0   83
7 2 E +2 -130   -5.0   40
8 3NT S +2 460   5.0   60
9 5x N -4 -800   22.0   96
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 19 - NS Друц В.М.

Жмак М.Н.
11 3 W = -110   -6.0   38   -15.0   44.79 46.74   41  
12 4x S -1 -200   -13.0   23
13 3NT S -2 -200   -24.0   0
14 2 W -3 150   23.0   98
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 3 W +1 -130   3.0   56
9 21 - NS Поспелов В.В.

Салмин М.А.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   15.2   55.28 47.69   38  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 4 E -2 200   24.0   100
20 3NT W -1 100   -11.5   26
21 2 E = -110   -17.7   13
22 3x W -3 800   15.2   82
10 19 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
23 3 W -1 100   -16.0   17   2.0   50.69 47.99   38  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 2 W = -110   21.0   94
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 20 - NS Академова В.В.

Белинков А.М.
29 4 E -1 100   9.0   69   37.3   62.95 49.35   32  
30 3 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W = -620   7.3   65
1 4NT S +1 460   20.0   92
2 2 E +1 -140   -2.0   46
12 16 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
3 2 S +2 130   -13.0   23   -2.3   49.20 49.34   35  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 3NT S = 600   -11.0   27
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 1 N = 80   -1.0   48
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 17 - NS Друц В.М.

Жмак М.Н.
9 2 S = 110   2.0   54   27.0   59.39 50.11   27  
10 5x E -2 500   -24.0   0
11 4x E -3 500   20.0   92
12 2x W -2 300   19.0   90
13 2 W -1 100   1.0   52
14 3 W -1 50   9.0   69