Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 12.   Сдачи: 3 4 5 6 7 8

     DLR: S        VUL: Both
  AJ 
  AQJ102 
  A1073 
  32 
 K1092  7 Q43
 K985 73
 Q KJ86
 KQJ8 10765
  8765 
  64 
  9542 
  A94 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 6 7 8 5 E 6 6 5 4 7
S 7 6 7 8 5 W 6 6 5 4 8
minimax = 2 S, +90
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2 N 2 =     110 16.0 -16.0
2 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
1 N 7 =       80 1.0 -1.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
1 N Q =       80 1.0 -1.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
1 N 3 =       80 1.0 -1.0
5 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1 N 7 +1     110 16.0 -16.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
1 N 8 =       80 1.0 -1.0
7 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 N 7 -1 -100  -11.0 11.0
8 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
1 N 5 =       80 1.0 -1.0
9 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 N 7 -3 -300  -22.0 22.0
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
1 N 2 +1     110 16.0 -16.0
11 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3x S Q -1 -200  -18.0 18.0
12 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 N 3 -1 -100  -11.0 11.0
13 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
2 N 5 -1 -100  -11.0 11.0
14 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2x W A -2     500 24.0 -24.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
1 N 7 +1     110 16.0 -16.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1 N 7 =       80 1.0 -1.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 S 3 -2 -200  -18.0 18.0
18 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
1 N 2 =       80 1.0 -1.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3x N 3 -2 -500  -24.0 24.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1 N 5 +1     110 16.0 -16.0
21 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3 N 6 -2 -200  -18.0 18.0
22 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
1 N 6 =       80 1.0 -1.0
23 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
1 N 7 +1     110 16.0 -16.0
24 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
1 N 3 +1     110 16.0 -16.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3 N 7 -1 -100  -11.0 11.0