Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 12.   Сдачи: 3 4 5 6 7 8

     DLR: N        VUL: NS
  103 
  A864 
  AK97 
  986 
 Q752  5 KJ64
 K2 J1075
 J1082 Q653
 K105 4
  A98 
  Q93 
  4 
  AQJ732 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 6 8 6 10 E 3 6 5 7 3
S 9 7 8 6 10 W 3 6 5 7 3
minimax = 4* W, +500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT S J +1     630 23.0 -23.0
2 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3NT N 4 =     600 11.0 -11.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT S 2 -3 -300  -19.0 19.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3NT S 2 =     600 11.0 -11.0
5 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT S 2 -4 -400  -23.0 23.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
5 S K =     600 11.0 -11.0
7 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT N J +1     630 23.0 -23.0
8 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT S J =     600 11.0 -11.0
9 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT S 2 =     600 11.0 -11.0
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3 N 4 =     110 -9.0 9.0
11 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3NT S 5 =     600 11.0 -11.0
12 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT N 4 =     600 11.0 -11.0
13 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N J -1 -100  -13.0 13.0
14 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3NT S 2 -2 -200  -16.0 16.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
5 S 2 =     600 11.0 -11.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT S 5 =     600 11.0 -11.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 S J +1     130 -4.0 4.0
18 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
3x W 8 -2     300 0.0 0.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT N 5 -1 -100  -13.0 13.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT N 4 -4 -400  -23.0 23.0
21 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3NT N 4 -3 -300  -19.0 19.0
22 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
3 S J =     110 -9.0 9.0
23 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3 S J +1     130 -4.0 4.0
24 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT S 2 =     600 11.0 -11.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3 N J +1     130 -4.0 4.0