Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Воробей П.Н. - Бакал М.Э. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 8 - NS Ваганов С.В.

Макеев В.В.
1 3 N = 140   8.0   67   -5.0   48.26 48.26   30  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 4 W +1 -150   -4.0   42
4 1NT E +1 -120   -12.0   25
5 4 W = -130   -10.0   29
6 3NT W -2 200   18.0   88
2 15 - EW Богач А.В.

Отчерцов А.В.
7 0 N 0 A-/A+   4.8   60   44.8   65.56 56.91   12  
8 5x S = 650   -20.0   8
9 3 E -3 300   20.0   92
10 2 E +2 -170   12.0   75
11 4 E +2 -480   12.0   75
12 3NT N -1 -100   16.0   83
3 6 - EW Волкова Е.Н.

Волков С.В.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   -9.3   46.79 53.54   16  
14 4 E -1 50   2.0   54
15 2 S +2 170   -4.0   42
16 2NT E +3 -210   -6.3   37
17 6NT N = 990   0.0   50
18 3 W -2 100   1.0   52
4 8 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
19 2 N +3 150   -3.0   44   -10.0   46.53 51.78   22  
20 3NT N = 600   -6.0   38
21 5 E = -400   -15.0   19
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 3NT E -2 200   -20.0   8
24 1NT E = -90   20.0   92
5 11 - EW Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
25 1NT N +1 120   -17.0   15   -44.0   34.72 48.37   32  
26 2 S -1 -100   6.0   63
27 x W -4 800   -24.0   0
28 x W -1 100   -24.0   0
29 3NT E -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 16 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
31 1NT S -1 -100   -13.0   23   -18.0   43.75 47.60   37  
32 6 E = -1370   16.0   83
1 3 E +1 -170   2.0   54
2 3NT W -1 50   -18.0   13
3 4 E -1 100   -24.0   0
4 3 S -1 -100   19.0   90
7 19 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
5 4x E -1 100   16.0   83   81.0   78.13 51.96   19  
6 1x E -3 800   21.0   94
7 2 E +2 -130   5.0   60
8 6 N = 920   21.0   94
9 4 N -3 -150   5.0   60
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 8 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
11 3 W = -110   6.0   63   1.0   50.35 51.76   19  
12 4x S -2 -500   22.0   96
13 3 S +1 170   8.0   67
14 3 E -2 100   2.0   54
15 3NT E +2 -460   -19.0   10
16 4 E -1 100   -18.0   13
9 10 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   36.9   62.80 52.99   13  
18 6x N = 1540   24.0   100
19 3 W -1 100   0.0   50
20 3NT N = 600   6.3   63
21 2 E -2 100   7.3   65
22 3NT N +1 430   9.8   70
10 7 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
23 1 W +1 -90   8.0   67   23.0   57.99 53.49   13  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 3 W -2 200   22.0   96
26 1NT S = 90   -6.0   38
27 3x W -1 100   12.0   75
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 6 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
29 4x N -1 -200   16.0   83   3.5   51.23 53.28   11  
30 5x E -2 300   -21.0   6
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W +1 -650   13.5   78
1 3NT N +3 490   -23.0   2
2 3x E = -530   21.0   94
12 6 - NS Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
3 2 N = 110   1.0   52   9.9   53.43 53.29   9  
4 6 W = -1430   -18.0   13
5 5 S = 600   11.0   73
6 4 N = 130   4.0   58
7 1 N = 80   1.0   52
8 4 E = -420   10.9   73
13 6 - NS Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
9 4 S -2 -100   -17.0   15   11.0   53.83 53.34   8  
10 6 S +1 1460   19.0   90
11 3 S +1 130   9.0   69
12 3x S -2 -500   -24.0   0
13 2 W -1 100   1.0   52
14 4x W -3 500   23.0   98