Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 6.   Сдачи: 31 32 1 2 3 4

     DLR: W        VUL: EW
  83 
  KQ3 
  Q98653 
  42 
 95 32 AQ74
 AJ654 10
 A2 7
 AJ98 KQ107653
  KJ1062 
  9872 
  KJ104 
  -- 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 6 5 9 1 E 10 7 8 3 12
S 3 6 5 9 1 W 10 7 8 3 12
minimax = 6* N, -500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
6 W 6 = -1370  -16.0 16.0
2 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
6 W 6 = -1370  -16.0 16.0
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3NT E 10 +2 -660  -6.0 6.0
4 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
7 W 5 -1     100 24.0 -24.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 W 9 = -1370  -16.0 16.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
6 W 4 = -1370  -16.0 16.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
5 W 8 +1 -620  6.0 -6.0
8 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
5 W 6 +1 -620  6.0 -6.0
9 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
6 E J = -1370  -16.0 16.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
5x N 10 -2 -300  18.0 -18.0
11 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
6x N 10 -3 -500  14.0 -14.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5x N 2 -2 -300  18.0 -18.0
13 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
5 W 6 +1 -620  6.0 -6.0
14 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
5 W 6 +1 -620  6.0 -6.0
15 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT W 3 +1 -630  -2.0 2.0
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
6 E 5 = -1370  -16.0 16.0
17 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6 W 6 = -1370  -16.0 16.0
18 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 W 8 +3 -170  22.0 -22.0
19 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
5x N 10 -2 -300  18.0 -18.0
20 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
5 E J +2 -640  -4.0 4.0
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 W 2 = -1370  -16.0 16.0
22 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
5 E 4 +1 -620  6.0 -6.0
23 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
5 E J +1 -620  6.0 -6.0
24 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
5 W 4 +1 -620  6.0 -6.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
6 W 6 = -1370  -16.0 16.0