Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Рогозина А.Ю. - Фаюстов А.В. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 10 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
1 3 S = 140   -8.0   33   -12.0   45.83 45.83   36  
2 4 W = -420   5.0   60
3 4 E +1 -150   4.0   58
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 3 W +1 -130   10.0   71
6 3NT W -2 200   -18.0   13
2 18 - EW Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
7 4x E -2 500   -17.7   13   -27.7   40.38 43.11   38  
8 4x N = 590   -14.0   21
9 3 S +2 200   23.0   98
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 4 E +1 -450   -8.0   33
12 2 N +1 140   -8.0   33
3 19 - EW Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
13 6 E = -1370   21.0   94   65.6   72.79 53.00   19  
14 4 N -2 -100   16.0   83
15 4 W -2 100   12.0   75
16 3NT E +1 -630   15.6   83
17 6NT N = 990   0.0   50
18 3x W -1 100   1.0   52
4 10 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
19 2 S +2 170   13.0   77   7.0   52.43 52.86   19  
20 4 S -1 -100   -17.0   15
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT E +1 -630   7.0   65
23 2 W +2 -130   -6.0   38
24 2 N +2 170   10.0   71
5 9 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
25 x N +1 280   -24.0   0   -8.0   47.22 51.73   20  
26 3 E = -110   16.0   83
27 3 E = -110   3.0   56
28 3NT W -1 50   -16.0   17
29 3 W = -110   18.0   88
30 4 E = -420   -5.0   40
6 10 - EW Каретников Л.В.

Поташев М.О.
31 x W +2 -380   22.0   96   23.0   57.99 52.77   14  
32 5x N -2 -300   -18.0   13
1 2 E +1 -140   -4.0   42
2 2x W +1 -570   18.0   88
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 S = 110   -6.0   38
7 7 - EW Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
5 3 N +2 150   -20.0   8   -21.0   42.71 51.34   23  
6 4 S = 420   9.0   69
7 3 W = -110   -21.0   6
8 3NT S +1 430   20.0   92
9 4 N -3 -150   -5.0   40
10 4 W = -620   -4.0   42
8 12 - NS Петров К.А.

Уточкин С.Н.
11 2 W +1 -110   -6.0   38   43.0   64.93 53.03   14  
12 3 S = 140   9.0   69
13 4 S +1 650   8.0   67
14 1NT S +1 120   17.0   85
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 3 S -2 -100   13.0   77
9 7 - EW Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
17 4 W = -420   -11.5   26   -56.3   30.47 50.53   23  
18 6 S = 1370   -15.6   17
19 4 S -1 -50   8.3   67
20 3NT N +1 630   -18.8   11
21 1NT N +2 150   -18.8   11
22 3NT N = 400   0.0   50
10 12 - NS Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
23 3 W -2 200   24.0   100   6.0   52.08 50.68   19  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 2 E = -110   -21.0   6
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4 S -1 -50   3.0   56
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 10 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
29 4 E -1 100   -9.0   31   17.7   56.15 51.18   17  
30 2 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W = -620   -7.3   35
1 6NT N -4 -200   23.0   98
2 2 W +2 -170   14.0   79
12 9 - NS Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
3 3NT S -3 -150   -22.0   4   -27.7   40.38 50.28   24  
4 4 W +2 -680   -6.0   38
5 3NT S = 600   11.0   73
6 2x E -1 200   20.0   92
7 4 N -3 -300   -22.0   4
8 4 W +1 -450   -8.7   32
13 12 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
9 3 S = 140   -10.0   29   22.0   57.62 50.85   21  
10 7x W -5 1400   -12.0   25
11 5x S -3 -500   20.0   92
12 1NT W -1 50   9.0   69
13 2x W = -670   24.0   100
14 4 W -1 50   -9.0   31