Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 13.   Сдачи: 9 10 11 12 13 14

     DLR: N        VUL: Both
  A832 
  A8 
  10953 
  AQJ 
 109754 13 KQ
 J KQ753
 J6 AK7
 108762 953
  J6 
  109642 
  Q842 
  K4 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 6 7 9 5 E 5 7 5 4 7
S 8 6 7 9 5 W 5 7 5 4 7
minimax = 1NT S, +120
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 W 5 -2     200 15.6 -15.6
2 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
2 N K -1 -100  -13.5 13.5
3 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 N A -1 -100  -13.5 13.5
4 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
2 W 3 -2     200 15.6 -15.6
5 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2 N K -1 -100  -13.5 13.5
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
2 W A -1     100 1.0 -1.0
7 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
1NT N 5 -1 -100  -13.5 13.5
8 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
2 S 9 -1 -100  -13.5 13.5
9 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 W 9 -2     200 15.6 -15.6
10 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
A-/A+ -4.8 4.8
11 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
2 S J -1 -100  -13.5 13.5
12 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
2x W A = -670  -24.0 24.0
13 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2 W 9 -1     100 1.0 -1.0
14 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
4x W 9 -3     800 22.9 -22.9
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3x W 10 -1     200 15.6 -15.6
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4x W A -3     800 22.9 -22.9
17 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
2 W 9 -1     100 1.0 -1.0
18 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3 N K =     110 8.3 -8.3
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 N A -1 -100  -13.5 13.5
20 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 S J -1 -100  -13.5 13.5
21 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 N A -1 -100  -13.5 13.5
22 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 N K =     110 8.3 -8.3
23 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Академова В.В.
Белинков А.М.
2 W A -1     100 1.0 -1.0
24 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 W A -1     100 1.0 -1.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3 E J -2     200 15.6 -15.6