Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 13.   Сдачи: 9 10 11 12 13 14

     DLR: E        VUL: Both
  AK874 
  97652 
  K86 
  -- 
 Q9 10 J1065
 Q 1084
 J10 95
 QJ1065432 AK98
  32 
  AKJ3 
  AQ7432 
  7 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 11 13 13 5 E 0 2 0 0 8
S 5 11 13 13 5 W 0 2 0 0 8
minimax = 7 N, +2210
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
6 S Q +1   1460 19.0 -19.0
2 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
4 N 5 +3     710 -9.0 9.0
3 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 S Q +1   1460 19.0 -19.0
4 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
6 S Q +1   1390 10.0 -10.0
5 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
6 S 2 +1   1460 19.0 -19.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
6 S Q +1   1460 19.0 -19.0
7 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
5x W A -3     800 4.0 -4.0
8 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
5 S Q +2     710 -9.0 9.0
9 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
5 S Q +2     710 -9.0 9.0
10 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
6x W A -3     800 4.0 -4.0
11 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
5x W A -3     800 4.0 -4.0
12 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
7x W A -5   1400 12.0 -12.0
13 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
5x W A -3     800 4.0 -4.0
14 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
5 S Q +2     710 -9.0 9.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
4 N A +3     710 -9.0 9.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x W A -3     800 4.0 -4.0
17 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
5x E A -2     500 -24.0 24.0
18 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
6 S Q +1   1460 19.0 -19.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
5 S Q +2     640 -20.0 20.0
20 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
5 S Q +2     640 -20.0 20.0
21 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
5 S Q +2     710 -9.0 9.0
22 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
5 S Q +2     640 -20.0 20.0
23 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Академова В.В.
Белинков А.М.
6 S Q +1   1460 19.0 -19.0
24 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
5 S Q +2     710 -9.0 9.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 S Q +3     710 -9.0 9.0