Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Зинковский Н.Ю. - Киселев А.В. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 15 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
1 3NT N -6 -300   -24.0   0   -28.0   40.28 40.28   41  
2 1NT W +1 -120   22.0   96
3 4 S -1 -50   7.0   65
4 2NT E -1 100   5.0   60
5 3 E +2 -150   -21.0   6
6 4 E = -620   -17.0   15
2 21 - NS Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
7 2 S +1 140   9.4   70   26.4   59.16 49.72   29  
8 4x S = 590   14.0   79
9 2x W -3 800   22.0   96
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 1NT N = 90   -10.0   29
3 15 - NS Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
13 3NT W +2 -660   2.0   54   48.5   66.83 55.42   14  
14 3 S = 140   8.0   67
15 2 S +2 170   4.0   58
16 3 W +1 -130   11.5   74
17 7NT S = 1520   24.0   100
18 3 E -2 100   -1.0   48
4 7 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
19 5 N = 400   -22.0   4   0.0   50.00 54.07   15  
20 3NT N = 600   -6.0   38
21 3x N -3 -800   24.0   100
22 3NT E +1 -630   -7.0   35
23 3x N -2 -500   21.0   94
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 8 - NS Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
25 1NT N = 90   3.0   56   61.0   71.18 57.49   6  
26 3 E -1 100   7.0   65
27 4 W -2 100   13.0   77
28 3NT W -1 50   16.0   83
29 2 S +2 170   17.0   85
30 4 E = -420   5.0   60
6 3 - EW Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
31 2 W -1 50   -21.0   6   8.0   52.78 56.70   6  
32 3NT E +2 -660   6.0   63
1 4 E +1 -450   22.0   96
2 2 W +1 -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 N = 110   -6.0   38
7 4 - NS Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
5 4 N +1 150   20.0   92   0.0   50.00 55.75   6  
6 3NT N +1 430   2.0   54
7 3 S -2 -200   -18.0   13
8 6 N = 920   21.0   94
9 4 W = -620   -15.0   19
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 3 - EW Никитина А.В.

Гусев В.А.
11 2 W +1 -110   6.0   63   8.0   52.78 55.37   6  
12 4 S -2 -200   13.0   77
13 3NT N +2 660   -13.0   23
14 2 N = 110   -7.0   35
15 3NT E +3 -490   -2.0   46
16 2 E +2 -170   11.0   73
9 4 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
17 4x S -2 -300   21.9   96   39.4   63.70 56.30   2  
18 5 S = 600   -17.7   13
19 3 S +1 130   17.7   87
20 6 S -1 -100   -16.7   15
21 1NT N +1 120   12.5   76
22 3x W -4 1100   21.7   95
10 1 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
23 2 E +1 -140   7.0   65   -29.0   39.93 54.66   7  
24 4 E -2 100   -14.0   21
25 3 N -1 -50   12.0   75
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 5 E -1 50   -18.0   13
11 3 - EW Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
29 3 E = -110   -1.0   48   -1.3   49.55 54.20   8  
30 4 N -2 -100   10.0   71
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W = -620   -7.3   35
1 3NT S = 400   -2.0   46
2 3 W = -140   2.0   54
12 4 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
3 2 S +1 110   -1.0   48   -19.3   43.30 53.29   10  
4 7 W -1 100   -11.0   27
5 3NT S = 600   -11.0   27
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 1 N = 80   -1.0   48
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 5 - NS Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
9 4 S -1 -50   -5.0   40   -35.5   37.66 52.09   15  
10 6 S +1 1460   19.0   90
11 4x E -1 100   0.0   50
12 x N -1 -200   -21.0   6
13 2 N -1 -100   -13.5   22
14 4x N -1 -100   -15.0   19