Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 9.   Сдачи: 17 18 19 20 21 22

     DLR: S        VUL: EW
  K1043 
  J3 
  10643 
  K102 
 J962 19 Q75
 K7642 A985
 5 K8
 AQ5 J987
  A8 
  Q10 
  AQJ972 
  643 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 6 4 9 5 E 5 7 8 4 8
S 7 6 4 9 5 W 5 7 8 4 8
minimax = 3 S, +110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
4 S 6 =     130 17.7 -17.7
2 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
4 S 2 -1 -50  -8.3 8.3
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2 S 4 +2     130 17.7 -17.7
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3 S 4 +1     130 17.7 -17.7
5 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3 W 6 = -140  -21.9 21.9
6 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 N 2 -1 -50  -8.3 8.3
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
4 S 3 -1 -50  -8.3 8.3
8 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
4 S 4 -2 -100  -16.7 16.7
9 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 S 4 -1 -50  -8.3 8.3
10 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 W 6 -1     100 0.0 0.0
11 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3 W 6 = -140  -21.9 21.9
12 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 S 6 -1 -50  -8.3 8.3
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 S 5 +1     110 7.3 -7.3
14 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 S 4 =     110 7.3 -7.3
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
2 S 2 +1     110 7.3 -7.3
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3 S 4 =     110 7.3 -7.3
17 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x S 2 -1 -100  -16.7 16.7
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 S 4 =     130 17.7 -17.7
19 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3 W 6 = -140  -21.9 21.9
20 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
3 W 10 -1     100 0.0 0.0
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
4 E A -2     200 24.0 -24.0
22 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4 S 6 -1 -50  -8.3 8.3
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
4 S 6 =     130 17.7 -17.7
24 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3 S 9 =     110 7.3 -7.3
25 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4.8 -24.0