Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Матушко Г.В. - Стеркин А.Е. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 6 - NS Поляк В.А.

Свечникова М.В.
1 1 S +2 140   8.0   67   -30.0   39.58 39.58   42  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 5x E = -750   -21.0   6
4 2NT E +1 -150   -19.0   10
5 x E -2 300   24.0   100
6 4 E = -620   -17.0   15
2 21 - EW Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
7 2 S +1 140   -9.4   30   -26.4   40.84 40.21   43  
8 4x S = 590   -14.0   21
9 2x W -3 800   -22.0   4
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 4 E +2 -480   12.0   75
12 1NT N = 90   10.0   71
3 22 - NS Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
13 3NT E +2 -660   2.0   54   62.0   71.51 50.65   26  
14 3 N +2 200   22.0   96
15 4 S = 620   17.0   85
16 2 N +2 170   24.0   100
17 6NT S +1 1020   19.0   90
18 3x N -2 -500   -22.0   4
4 14 - NS Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
19 x E -2 500   24.0   100   17.0   55.90 51.96   21  
20 3NT N = 600   6.0   63
21 3NT W +4 -520   -15.0   19
22 3NT W +1 -630   7.0   65
23 2 W = -90   2.0   54
24 2 N +1 140   -7.0   35
5 11 - NS Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
25 1NT N +1 120   17.0   85   44.0   65.28 54.62   10  
26 2 S -1 -100   -6.0   38
27 x W -4 800   24.0   100
28 x W -1 100   24.0   100
29 3NT E -1 100   -3.0   44
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 5 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
31 1NT W +2 -150   8.0   67   55.0   69.10 57.04   5  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 3NT W +1 -430   20.0   92
2 2xx W +2 -1040   24.0   100
3 1NT E +3 -180   -7.0   35
4 2 N +1 110   -6.0   38
7 3 - NS Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
5 3 E = -140   -15.0   19   -27.0   40.63 54.69   10  
6 2x E -2 500   13.0   77
7 2 E +2 -130   5.0   60
8 3NT S +2 460   -5.0   40
9 4 W = -620   -15.0   19
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 5 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
11 3 N -1 -50   -12.0   25   -20.0   43.06 53.24   12  
12 4x S -2 -500   22.0   96
13 2x E -3 800   -23.0   2
14 2 N = 110   -7.0   35
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 2 E +1 -140   2.0   54
9 6 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
17 4 W +1 -450   10.4   72   18.8   56.51 53.60   11  
18 3NT N +1 630   1.0   52
19 4 N -1 -50   8.3   67
20 3NT S +1 630   -18.8   11
21 2 W = -110   17.7   87
22 3NT N = 400   0.0   50
10 6 - NS Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
23 2 E = -110   5.0   60   34.0   61.81 54.42   9  
24 4 E -2 100   14.0   79
25 2 S +1 140   9.0   69
26 1NT S -1 -100   -20.0   8
27 4 S = 420   16.0   83
28 4 E = -420   10.0   71
11 4 - EW Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
29 3x N = 730   -22.0   4   -18.3   43.65 53.44   10  
30 4x S -2 -300   22.0   96
31 6 N -2 -200   24.0   100
32 4 W = -620   -7.3   35
1 3NT N +1 430   -16.0   17
2 4x W -1 100   -19.0   10
12 5 - EW Никитина А.В.

Гусев В.А.
3 2 N = 110   -1.0   48   27.7   59.62 53.96   6  
4 3NT W +2 -660   0.0   50
5 3NT S -4 -400   23.0   98
6 5 S -1 -50   13.0   77
7 1 N +1 110   -16.0   17
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 3 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
9 4x S -1 -100   17.0   85   -2.5   49.15 53.59   7  
10 6 S +1 1460   -19.0   10
11 2 S = 90   4.0   58
12 5 W -6 300   -19.0   10
13 2 N -1 -100   13.5   78
14 4 N -1 -50   1.0   52