Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 8.   Сдачи: 11 12 13 14 15 16

     DLR: E        VUL: None
  KJ984 
  Q94 
  K95 
  Q7 
 A102 14 753
 K8 AJ763
 J1064 Q2
 K843 962
  Q6 
  1052 
  A873 
  AJ105 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 8 5 6 6 E 6 5 7 7 7
S 6 8 5 6 6 W 6 5 7 7 7
minimax = 2 N, +110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
2 N Q =     110 7.0 -7.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
2 N Q -1 -50  -15.0 15.0
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
2 N 3 =     110 7.0 -7.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2 N 6 =     110 7.0 -7.0
5 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 N 6 =     110 7.0 -7.0
6 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
2 N Q =     110 7.0 -7.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2 N 9 +1     140 20.0 -20.0
8 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3 E Q -2     100 -2.0 2.0
9 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
1NT S 2 =       90 -5.0 5.0
10 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1NT S J +2     150 23.0 -23.0
11 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2NT S J -2 -100  -20.0 20.0
12 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
1NT S 2 +1     120 17.0 -17.0
13 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
1NT S J +1     120 17.0 -17.0
14 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 N Q -1 -50  -15.0 15.0
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 N Q =     110 7.0 -7.0
16 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
PASS All pass -9.0 9.0
17 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 N 6 -3 -150  -23.0 23.0
18 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
1NT S 3 =       90 -5.0 5.0
19 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
2 W 2 -3     150 23.0 -23.0
20 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 N 6 =     110 7.0 -7.0
21 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2NT S 3 -1 -50  -15.0 15.0
22 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2NT N Q -1 -50  -15.0 15.0
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3NT N 6 -3 -150  -23.0 23.0
24 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
2 N 3 =     110 7.0 -7.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
PASS All pass -9.0 9.0