Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 8.   Сдачи: 11 12 13 14 15 16

     DLR: S        VUL: NS
  A8632 
  K65 
  653 
  62 
 Q1094 15 KJ5
 A98 Q3
 K1082 A4
 AJ KQ10943
  7 
  J10742 
  QJ97 
  875 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 2 5 4 1 E 11 10 8 9 11
S 1 2 5 4 1 W 12 10 8 9 11
minimax = 6NT W, -990
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT W 5 +3 -490  2.0 -2.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
6NT W A = -990  -20.0 20.0
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3NT E J +3 -490  2.0 -2.0
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
6NT W A = -990  -20.0 20.0
5 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
6 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
6NT W 3 = -990  -20.0 20.0
8 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3NT E J +2 -460  19.0 -19.0
9 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT W 2 +3 -490  2.0 -2.0
10 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6NT W 3 = -990  -20.0 20.0
11 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3NT W 2 +3 -490  2.0 -2.0
12 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
3NT W 2 +3 -490  2.0 -2.0
13 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
6 W A -1       50 23.0 -23.0
14 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT E 4 +2 -460  19.0 -19.0
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
16 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
17 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3NT W 5 +3 -490  2.0 -2.0
18 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
6 E 7 -1       50 23.0 -23.0
19 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
3NT W 2 +3 -490  2.0 -2.0
20 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
21 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
22 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT W 3 +3 -490  2.0 -2.0
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3NT W 6 +3 -490  2.0 -2.0
24 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
6NT W 3 = -990  -20.0 20.0
25 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
6 W 6 = -920  -14.0 14.0