Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Друц В.М. - Жмак М.Н. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 14 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
1 3 S = 140   8.0   67   -23.0   42.01 42.01   39  
2 4 E = -420   -5.0   40
3 3 E +2 -150   -4.0   42
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 3 W +1 -130   -10.0   29
6 4 E = -620   -17.0   15
2 20 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
7 3 N -1 -100   -3.1   43   31.9   61.07 51.54   25  
8 5x S = 650   20.0   92
9 2x E -3 800   22.0   96
10 2NT S -3 -300   -18.0   13
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 1NT N +1 120   3.0   56
3 13 - NS Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
13 6 E = -1370   -21.0   6   -26.3   40.87 47.98   32  
14 4 N -2 -100   -16.0   17
15 2 S +1 140   -6.0   38
16 3 S -2 -100   17.7   87
17 6NT S = 990   0.0   50
18 3 W -2 100   -1.0   48
4 17 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
19 2 S = 110   -15.0   19   -38.0   36.81 45.19   39  
20 2 N +1 140   -6.0   38
21 3NT E -1 50   19.0   90
22 3NT E +2 -660   -14.0   21
23 2 W = -90   2.0   54
24 x E +1 -280   -24.0   0
5 20 - NS Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
25 2 S = 110   12.0   75   16.0   55.56 47.26   36  
26 2 S -1 -100   -6.0   38
27 3 E +1 -130   -14.0   21
28 2 E +4 -170   2.0   54
29 2 S +2 170   17.0   85
30 4 E = -420   5.0   60
6 18 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
31 3 N -3 -300   18.0   88   -34.0   38.19 45.75   41  
32 3 W +3 -170   -22.0   4
1 3 E = -140   -4.0   42
2 2 E +1 -140   -4.0   42
3 2 W +2 -170   -16.0   17
4 2 N +1 110   -6.0   38
7 21 - NS Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
5 2 S +3 150   20.0   92   -1.0   49.65 46.31   39  
6 4x N -1 -100   -24.0   0
7 2NT W +1 -150   -10.0   29
8 3NT S +3 490   10.0   71
9 4 N -1 -50   13.0   77
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 19 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
11 3 W = -110   6.0   63   15.0   55.21 47.42   38  
12 4x S -1 -200   13.0   77
13 3NT S -2 -200   24.0   100
14 2 W -3 150   -23.0   2
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 W +1 -130   -3.0   44
9 19 - EW Мороз О.А.

Чадов М.Л.
17 4 W = -420   -11.5   26   36.1   62.55 49.10   32  
18 6 S = 1370   -15.6   17
19 3 W = -140   21.9   96
20 4 S +1 150   6.3   63
21 2 W = -110   17.7   87
22 2NT N +2 180   17.4   86
10 16 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
23 2 E +1 -140   -7.0   35   -36.0   37.50 47.94   40  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 3 W -1 100   -5.0   40
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 3x W = -530   -24.0   0
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 21 - NS Поспелов В.В.

Салмин М.А.
29 3 N = 140   15.0   81   42.0   64.57 49.45   30  
30 4 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   3.0   56
32 6 W -2 200   24.0   100
1 3NT S = 400   2.0   54
2 2 W +1 -140   -2.0   46
12 15 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
3 3 S = 110   -1.0   48   -5.3   48.16 49.35   34  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 5 S = 600   -11.0   27
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 1 N +1 110   -16.0   17
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 17 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
9 2 S = 110   -2.0   46   -27.0   40.61 48.67   37  
10 5x E -2 500   24.0   100
11 4x E -3 500   -20.0   8
12 2x W -2 300   -19.0   10
13 2 W -1 100   -1.0   48
14 3 W -1 50   -9.0   31