Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 4.   Сдачи: 19 20 21 22 23 24

     DLR: E        VUL: EW
  53 
  974 
  1097 
  A9843 
 A9762 22 K
 QJ103 A52
 AQ43 K82
 -- KQ10652
  QJ1084 
  K86 
  J65 
  J7 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 3 2 2 3 E 11 10 11 11 10
S 2 3 2 2 3 W 11 9 11 11 10
minimax = 3NT W, -660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3NT E Q +1 -630  7.0 -7.0
2 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT W 2 = -600  20.0 -20.0
4 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
3NT W 5 +1 -630  7.0 -7.0
5 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 5 +2 -660  -14.0 14.0
6 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT E J = -600  20.0 -20.0
7 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3NT E Q +1 -630  7.0 -7.0
8 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
9 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
10 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT E Q +1 -630  7.0 -7.0
11 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
4 W 9 -1     100 24.0 -24.0
12 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3NT E 2 = -600  20.0 -20.0
13 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
14 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT W 10 +1 -630  7.0 -7.0
15 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
16 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3NT W 5 +1 -630  7.0 -7.0
17 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3NT E 3 +2 -660  -14.0 14.0
18 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT E Q +1 -630  7.0 -7.0
20 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
3NT W 6 +1 -630  7.0 -7.0
21 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3NT W 9 +1 -630  7.0 -7.0
22 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT E Q +1 -630  7.0 -7.0
23 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
24 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0
25 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3NT E Q +2 -660  -14.0 14.0