Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Марченко Е.А. - Ноткин Е.Р. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 7 - EW Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
1 4 S -1 -50   15.0   81   6.0   52.08 52.08   21  
2 3NT W -1 50   -24.0   0
3 4 W +1 -150   4.0   58
4 2NT E +1 -150   19.0   90
5 3 W +1 -130   10.0   71
6 3NT E -2 200   -18.0   13
2 11 - NS Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
7 3x E = -730   -19.8   9   -90.8   18.48 35.28   48  
8 5x S -1 -100   -19.0   10
9 4 S +1 450   -8.0   33
10 3x S -1 -200   -16.0   17
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 2NT N -1 -100   -16.0   17
3 24 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
13 6 E = -1370   21.0   94   -35.7   37.60 36.05   50  
14 2x N +2 670   -24.0   0
15 3 E -1 50   19.0   90
16 3x S -1 -100   -17.7   13
17 6NT S +1 1020   -19.0   10
18 4x W -2 300   -15.0   19
4 25 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
19 2 S +1 140   6.0   63   -36.0   37.50 36.41   51  
20 4 N = 620   -16.0   17
21 x W -1 100   -22.0   4
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 1 W = -80   -8.0   33
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 26 - NS BYE

BYE
25   4.8   60   28.8   60.00 41.13   49  
26   4.8   60
27   4.8   60
28   4.8   60
29   4.8   60
30   4.8   60
6 25 - NS Руденко К.В.

Цветков Д.С.
31 3 N = 110   24.0   100   -7.0   47.57 42.20   49  
32 6 W = -1370   -16.0   17
1 4 E = -420   -14.0   21
2 3 W = -140   4.0   58
3 4 E = -620   -11.0   27
4 2 N = 110   6.0   63
7 24 - EW Академова В.В.

Белинков А.М.
5 4 W -1 50   -5.0   40   -5.0   48.26 43.07   49  
6 3NT N +1 430   -2.0   46
7 3 W +1 -130   -5.0   40
8 3NT N +2 460   5.0   60
9 4 W = -620   15.0   81
10 3 W +2 -200   -13.0   23
8 25 - NS Богач А.В.

Отчерцов А.В.
11 2 N = 110   23.0   98   -10.0   46.53 43.50   50  
12 3x S = 730   23.0   98
13 3 S +2 150   -12.0   25
14 PASS N 0 Pass   -9.0   31
15 6 W = -920   -14.0   21
16 4 E = -620   -21.0   6
9 24 - EW Поляк В.А.

Свечникова М.В.
17 4 W +1 -450   10.4   72   49.9   67.33 46.15   45  
18 5 N +1 620   11.5   74
19 3 S = 110   -7.3   35
20 3 S +2 150   6.3   63
21 2 W = -90   6.3   63
22 3NT N -1 -50   22.8   98
10 22 - EW Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
23 3NT W = -600   22.0   96   93.0   82.29 49.76   29  
24 4 E = -420   24.0   100
25 2 W = -110   21.0   94
26 1NT S = 90   6.0   63
27 4 S -2 -100   11.0   73
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 15 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
29 2 S = 90   -6.0   38   16.5   55.74 50.31   23  
30 2 S -1 -50   0.0   50
31 5 N = 650   -3.0   44
32 4 W +1 -650   13.5   78
1 4 S = 420   -9.0   31
2 3x W = -530   21.0   94
12 12 - NS Ваганов С.В.

Макеев В.В.
3 2 N = 110   1.0   52   -15.7   44.55 49.83   26  
4 6NT W -1 100   11.0   73
5 3NT N = 600   11.0   73
6 3NT S -2 -100   -19.0   10
7 2 N -1 -100   -11.0   27
8 4 W +1 -450   -8.7   32
13 13 - EW Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
9 4 S -1 -50   5.0   60   16.0   55.54 50.27   25  
10 5x W -3 800   -4.0   42
11 3x W +2 -670   24.0   100
12 2 E -3 150   -9.0   31
13 2 W -1 100   -1.0   48
14 3NT S -1 -50   1.0   52