Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 7.   Сдачи: 5 6 7 8 9 10

     DLR: S        VUL: Both
  A1086 
  A832 
  Q54 
  84 
 Q74  7 KJ5
 4 K975
 A863 J109
 KJ765 A93
  932 
  QJ106 
  K72 
  Q102 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 5 6 3 3 E 9 8 7 9 10
S 4 5 6 3 3 W 9 8 7 9 10
minimax = 3NT E, -600
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3 E Q +1 -130  5.0 -5.0
3 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
3 S 6 -2 -200  -18.0 18.0
5 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
6 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E 2 +1 -130  5.0 -5.0
7 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3 W A = -110  21.0 -21.0
8 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2 S 3 -2 -200  -18.0 18.0
9 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT E 3 = -600  -23.0 23.0
10 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3NT E Q = -600  -23.0 23.0
11 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 E Q +1 -130  5.0 -5.0
12 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1NT W 8 +3 -180  -14.0 14.0
13 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
2 S 2 -1 -100  24.0 -24.0
14 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
2 W 8 +2 -130  5.0 -5.0
15 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 W 5 +3 -150  -10.0 10.0
16 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
17 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
1NT E Q +2 -150  -10.0 10.0
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 S 5 -2 -200  -18.0 18.0
19 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
2 W 2 = -110  21.0 -21.0
21 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
2NT W 6 +1 -150  -10.0 10.0
22 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 E Q +2 -130  5.0 -5.0
23 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
2NT E 3 = -120  18.0 -18.0
24 Академова В.В.
Белинков А.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3 W 4 +1 -130  5.0 -5.0
25 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
3 W 4 +1 -130  5.0 -5.0