Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Анджелов Л.В. - Виноградов Ю.С. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 12 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
1 3 S = 140   -8.0   33   40.0   63.89 63.89   7  
2 4 E = -420   5.0   60
3 5x W = -750   21.0   94
4 2NT E -1 100   -5.0   40
5 3 W +1 -130   10.0   71
6 4 E = -620   17.0   85
2 4 - NS Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
7 3x E -1 200   14.6   80   14.6   55.06 59.48   9  
8 4 S = 420   1.0   52
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 3 E = -140   3.0   56
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 2 N = 110   -4.0   42
3 5 - NS Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
13 3NT E +1 -630   17.0   85   78.7   77.33 65.43   2  
14 3 N = 140   8.0   67
15 4x E -2 300   14.0   79
16 4 S -2 -100   17.7   87
17 6NT S = 990   0.0   50
18 4x W -3 500   22.0   96
4 1 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
19 2 S +1 140   6.0   63   -50.0   32.64 57.23   6  
20 3 N +1 170   2.0   54
21 3NT W +2 -460   -9.0   31
22 3NT E +1 -630   -7.0   35
23 4x W -1 200   -20.0   8
24 2x W -3 500   -22.0   4
5 3 - EW Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
25 2 N -3 -150   23.0   98   64.0   72.22 60.23   3  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 4 E = -130   14.0   79
28 3NT E +1 -430   19.0   90
29 3 E -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 2 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
31 2 W = -110   -5.0   40   55.0   69.10 61.71   1  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 4 E = -420   14.0   79
2 2 W +1 -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 E = -110   23.0   98
7 1 - NS Никитина А.В.

Гусев В.А.
5 4 E -1 50   5.0   60   30.0   60.42 61.52   1  
6 1 W -3 300   -21.0   6
7 2 E +2 -130   5.0   60
8 3NT S +2 460   -5.0   40
9 5 E -3 300   24.0   100
10 3x N = 670   22.0   96
8 1 - NS Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
11 3x S -2 -300   -24.0   0   -27.0   40.63 58.91   2  
12 4x W -3 500   18.0   88
13 3NT N -1 -100   -19.0   10
14 2 N = 110   7.0   65
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 3 E +1 -170   -11.0   27
9 1 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
17 4 E = -420   -11.5   26   -53.0   31.60 55.88   4  
18 5 S +1 620   11.5   74
19 4 S = 130   -17.7   13
20 3NT S = 600   -6.3   37
21 2 E -2 100   -7.3   35
22 3x W -4 1100   -21.7   5
10 3 - NS Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
23 2 N -3 -300   -18.0   13   -49.0   32.99 53.59   12  
24 2 E +1 -140   -18.0   13
25 3 N +1 170   19.0   90
26 1 N = 70   -12.0   25
27 4 S -2 -100   -11.0   27
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 7 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
29 4x E -1 200   18.0   88   62.2   71.59 55.22   4  
30 4 N = 420   24.0   100
31 4 N +2 680   24.0   100
32 5 W +1 -680   -20.8   7
1 4 N -1 -50   2.0   54
2 4 E -1 50   15.0   81
12 2 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
3 3NT N -1 -50   10.0   71   -18.9   43.45 54.24   5  
4 6 W = -1430   18.0   88
5 3NT N = 600   -11.0   27
6 3x W -3 800   -24.0   0
7 1 N = 80   -1.0   48
8 4 E = -420   -10.9   27
13 3 - NS Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
9 4x S -1 -100   -17.0   15   2.5   50.85 53.98   5  
10 6 S +1 1460   19.0   90
11 2 S = 90   -4.0   42
12 5 W -6 300   19.0   90
13 2 N -1 -100   -13.5   22
14 4 N -1 -50   -1.0   48