Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 2.   Сдачи: 7 8 9 10 11 12

     DLR: N        VUL: EW
  105 
  Q975 
  AQ10 
  J1053 
 98  9 KQ7642
 1082 43
 K5 J74
 K98762 Q4
  AJ3 
  AKJ6 
  98632 
  A 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 8 12 11 8 E 3 5 1 2 5
S 10 8 12 11 8 W 3 5 1 2 5
minimax = 6 S, +980
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S 9 +1     450 -8.0 8.0
2 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
3 S 9 +2     200 -23.0 23.0
3 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
4 N K +2     480 16.0 -16.0
4 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 N K +1     450 -8.0 8.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
4 S 2 +1     450 -8.0 8.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3NT S 9 +2     460 8.0 -8.0
7 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4 S 9 +2     480 16.0 -16.0
8 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
4 N Q +1     450 -8.0 8.0
9 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
4 N K +1     450 -8.0 8.0
10 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
4 N K +1     450 -8.0 8.0
11 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4 S 9 +1     450 -8.0 8.0
12 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
4 S 8 +1     450 -8.0 8.0
13 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3x W 10 -3     800 22.0 -22.0
14 Академова В.В.
Белинков А.М.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 N 2 +1     450 -8.0 8.0
15 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3 E A -3     300 -20.0 20.0
16 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3NT S 9 +2     460 8.0 -8.0
17 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
3NT S 9 +2     460 8.0 -8.0
18 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3 S 9 +2     200 -23.0 23.0
19 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT S 9 +2     460 8.0 -8.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2x E K -3     800 22.0 -22.0
21 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2x W J -3     800 22.0 -22.0
22 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
3NT S 9 +2     460 8.0 -8.0
23 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S 9 +2     480 16.0 -16.0
24 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
4 N 2 +1     450 -8.0 8.0
25 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4 N K +1     450 -8.0 8.0