Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Волкова Е.Н. - Волков С.В. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 1 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
1 3 S = 140   -8.0   33   -2.0   49.31 49.31   28  
2 4x W = -590   24.0   100
3 2 S +1 140   -13.0   23
4 1NT E +1 -120   12.0   75
5 5x W -1 100   -9.0   31
6 3 S -2 -100   -8.0   33
2 14 - EW Академова В.В.

Белинков А.М.
7 2x E +1 -870   24.0   100   45.0   65.61 57.46   11  
8 4x W -1 100   9.0   69
9 4 N +1 450   8.0   67
10 3 N +1 130   -24.0   0
11 4 E +2 -480   12.0   75
12 4 N -1 -100   16.0   83
3 6 - NS Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
13 3NT E +2 -660   2.0   54   9.3   53.21 56.04   12  
14 4 E -1 50   -2.0   46
15 2 S +2 170   4.0   58
16 2NT E +3 -210   6.3   63
17 6NT N = 990   0.0   50
18 3 W -2 100   -1.0   48
4 6 - EW Никитина А.В.

Гусев В.А.
19 2 S +3 200   -20.0   8   -81.0   21.88 47.50   34  
20 4 N -1 -100   17.0   85
21 1x N = 160   -24.0   0
22 3NT E = -600   -20.0   8
23 5x W -2 500   -24.0   0
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 17 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
25 2 W -2 200   -22.0   4   -53.0   31.60 44.32   43  
26 5 W -2 200   -22.0   4
27 3 E = -110   3.0   56
28 3NT W +1 -430   19.0   90
29 3 S +1 170   -17.0   15
30 3 E +2 -200   -14.0   21
6 21 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
31 1 W +1 -110   -5.0   40   34.0   61.81 47.23   39  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 4 E -2 100   -20.0   8
2 3NT W = -400   16.0   83
3 4 W = -620   11.0   73
4 2 N = 90   16.0   83
7 20 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
5 4x N = 710   24.0   100   14.0   54.86 48.32   35  
6 3NT S = 400   -16.0   17
7 2 W = -110   21.0   94
8 3NT S +1 430   -20.0   8
9 5x N -3 -500   -8.0   33
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 18 - NS Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
11 3 W = -110   -6.0   38   -5.0   48.26 48.32   34  
12 3 S +1 170   13.0   77
13 3 S -1 -100   -19.0   10
14 1NT S = 90   -5.0   40
15 6 E -1 50   23.0   98
16 3 E +1 -170   -11.0   27
9 17 - EW Ваганов С.В.

Макеев В.В.
17 4 W +1 -450   10.4   72   18.8   56.51 49.23   30  
18 6 S = 1370   -15.6   17
19 5x S -1 -100   16.7   85
20 3 S +2 150   6.3   63
21 2 E -1 50   1.0   52
22 3 W -4 400   0.0   50
10 14 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
23 2 E +2 -170   16.0   83   0.0   50.00 49.30   32  
24 4x S -2 -300   20.0   92
25 4 N = 420   -24.0   0
26 1NT S +1 120   -13.0   23
27 4 S -2 -100   11.0   73
28 4 E = -420   -10.0   29
11 16 - EW Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
29 3 N -2 -200   16.0   83   -30.8   39.32 48.40   39  
30 5x E -1 100   -12.0   25
31 5 N = 650   -3.0   44
32 0 N 0 Av/Av   -11.8   26
1 4 N = 420   -9.0   31
2 3 S -1 -100   -11.0   27
12 20 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
3 2NT S = 120   9.0   69   32.2   61.19 49.46   32  
4 6 W -1 100   11.0   73
5 3NT N -4 -400   -23.0   2
6 3 S +1 130   4.0   58
7 1 N +1 110   16.0   83
8 2 E +3 -200   15.2   82
13 16 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
9 4 S -1 -50   5.0   60   -45.9   34.06 48.28   38  
10 5x W -3 800   -4.0   42
11 4x E -2 300   -16.0   17
12 1 E -3 150   -9.0   31
13 4x W -3 800   -22.9   2
14 3NT S -1 -50   1.0   52