Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 1.   Сдачи: 1 2 3 4 5 6

     DLR: N        VUL: NS
  KQ1053 
  Q75 
  A65 
  86 
 72  5 A86
 964 KJ103
 432 K7
 K10972 AQJ3
  J94 
  A82 
  QJ1098 
  54 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 7 3 7 2 E 7 6 9 6 10
S 4 7 3 7 2 W 7 6 9 6 10
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x W K -1     100 9.0 -9.0
2 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
4 W 2 = -130  -10.0 10.0
3 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 N A =     110 14.0 -14.0
4 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3 N 6 =     140 19.0 -19.0
5 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT E Q -2     100 9.0 -9.0
6 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
3NT x E Q -2     300 24.0 -24.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3 W K +1 -130  -10.0 10.0
8 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 W 2 = -130  -10.0 10.0
9 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
3 N 6 -1 -100  0.0 0.0
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3 W K +1 -130  -10.0 10.0
11 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 N 2 =     110 14.0 -14.0
12 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3 W K +1 -130  -10.0 10.0
13 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 W Q -1       50 4.0 -4.0
14 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3 W K +1 -130  -10.0 10.0
15 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 E Q +2 -150  -21.0 21.0
16 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3 W 8 +2 -150  -21.0 21.0
17 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 N 6 +1     140 19.0 -19.0
18 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 N 6 =     110 14.0 -14.0
19 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 E Q +1 -130  -10.0 10.0
20 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
4 W K = -130  -10.0 10.0
21 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3 N 6 +2     200 22.0 -22.0
22 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
1NT x E Q = -180  -24.0 24.0
23 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
5 E K -1       50 4.0 -4.0
24 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
3 E K +1 -130  -10.0 10.0
25 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
3NT E Q -1       50 4.0 -4.0