Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Поспелов В.В. - Салмин М.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 11 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
1 3 S = 140   -8.0   33   -36.0   37.50 37.50   43  
2 4 W = -420   5.0   60
3 4x S -1 -100   -4.0   42
4 3NT E -1 100   -5.0   40
5 2 N = 110   -14.0   21
6 6 E -1 100   -10.0   29
2 22 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
7 4 N -2 -200   -12.5   24   -40.5   35.94 36.72   45  
8 4x W = -590   -24.0   0
9 3NT S +2 460   8.0   67
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 4 E +1 -450   8.0   67
12 3NT N -2 -200   -23.0   2
3 23 - NS Миневич П.С.

Щенников А.Г.
13 3NT W +2 -660   2.0   54   10.8   53.76 42.40   43  
14 4 N -2 -100   -16.0   17
15 3x E -1 100   -12.0   25
16 3NT E = -600   -4.2   41
17 6NT S +1 1020   19.0   90
18 4x E -3 500   22.0   96
4 22 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
19 3 N +2 150   3.0   56   -23.0   42.01 42.30   46  
20 4 S -1 -100   -17.0   15
21 3NT W +4 -520   -15.0   19
22 3NT E +1 -630   7.0   65
23 3x N -1 -200   -11.0   27
24 2 N +2 170   10.0   71
5 23 - EW Поляк В.А.

Свечникова М.В.
25 2 W = -90   11.0   73   28.0   59.72 45.79   40  
26 3 E = -110   16.0   83
27 4x S -1 -100   -6.0   38
28 5 E +1 -420   12.0   75
29 3 S +1 170   -17.0   15
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 20 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
31 3 E -1 50   -21.0   6   -58.0   29.86 43.13   48  
32 5 E +2 -640   4.0   58
1 4 E -1 50   -12.0   25
2 4 E -2 100   -22.0   4
3 3 E +1 -170   -16.0   17
4 3 E -1 100   9.0   69
7 25 - NS Руденко К.В.

Цветков Д.С.
5 3 W = -140   -15.0   19   42.0   64.58 46.20   42  
6 2x E -3 800   21.0   94
7 3 W +1 -130   5.0   60
8 4 S +2 480   4.0   58
9 4 N -3 -150   5.0   60
10 3x N = 670   22.0   96
8 21 - EW Монакова М.К.

Бизер Л.З.
11 3 N -1 -50   -12.0   25   -2.0   49.31 46.59   42  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 5 S = 600   -5.0   40
14 2NT S -1 -50   15.0   81
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 2 E +1 -140   2.0   54
9 21 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
17 4 W +1 -450   10.4   72   -15.2   44.72 46.38   44  
18 6 S = 1370   -15.6   17
19 4 E -2 200   -24.0   0
20 3NT W -1 100   11.5   74
21 2 E = -110   17.7   87
22 3x W -3 800   -15.2   18
10 23 - NS Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
23 2 W +1 -140   -7.0   35   30.0   60.42 47.78   41  
24 6 W -3 150   22.0   96
25 3x S -1 -100   -16.0   17
26 1NT S +2 150   24.0   100
27 4 S = 420   16.0   83
28 4 W +1 -450   -9.0   31
11 21 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
29 3 N = 140   -15.0   19   -42.0   35.43 46.66   42  
30 4 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 6 W -2 200   -24.0   0
1 3NT S = 400   -2.0   46
2 2 W +1 -140   2.0   54
12 21 - EW Миневич П.С.

Щенников А.Г.
3 3NT S = 400   -21.0   6   -0.3   49.89 46.93   42  
4 7 E -2 200   -21.0   6
5 3NT N -3 -300   19.0   90
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 3 N -2 -200   18.0   88
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 21 - EW Поляк В.А.

Свечникова М.В.
9 4x S -2 -300   24.0   100   72.5   75.19 49.10   35  
10 5 S +2 710   9.0   69
11 3 S = 110   -5.0   40
12 2 E = -110   16.0   83
13 2 N -1 -100   13.5   78
14 4 N -2 -100   15.0   81