Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 3.   Сдачи: 13 14 15 16 17 18

     DLR: W        VUL: EW
  108 
  KQ6 
  J75 
  AJ1076 
 32 16 AJ4
 J107 A82
 AK963 Q42
 842 KQ53
  KQ9765 
  9543 
  108 
  9 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 8 6 3 5 E 10 5 7 9 8
S 3 8 6 3 5 W 10 5 7 9 8
minimax = 5* S, -500
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3NT E K = -600  -4.2 4.2
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 W 10 = -110  13.5 -13.5
3 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2NT E 3 +1 -150  9.4 -9.4
4 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT x E 7 = -750  -22.9 22.9
5 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
4 S A -2 -100  17.7 -17.7
6 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
2NT E 7 +3 -210  6.3 -6.3
7 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 2 = -600  -4.2 4.2
8 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3NT E 5 = -600  -4.2 4.2
9 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3NT E K +2 -660  -19.8 19.8
10 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT x E 5 = -750  -22.9 22.9
11 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
3NT E K = -600  -4.2 4.2
12 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3NT E K = -600  -4.2 4.2
13 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
3 S A -2 -100  17.7 -17.7
14 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
A+/A- 4.8 -4.8
15 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 W 10 +1 -130  11.5 -11.5
16 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3NT E K = -600  -4.2 4.2
17 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 S K -1 -50  21.9 -21.9
18 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT E K +1 -630  -15.6 15.6
19 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3NT E K +1 -630  -15.6 15.6
20 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3NT E 7 +1 -630  -15.6 15.6
21 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
3NT E 9 = -600  -4.2 4.2
22 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
2 N K +2     170 24.0 -24.0
23 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
3NT E 5 = -600  -4.2 4.2
24 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3x S A -1 -100  17.7 -17.7
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1NT E K +4 -210  6.3 -6.3