Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Добрушина Е.Р. - Ромашова В.М. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 2 - EW Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
1 3 N = 140   -8.0   33   -6.0   47.92 47.92   31  
2 4 E = -420   5.0   60
3 4 E +1 -150   4.0   58
4 3NT E -2 200   -20.0   8
5 4 W = -130   10.0   71
6 2 E +2 -170   3.0   56
2 16 - NS Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
7 4x N -2 -500   -16.7   15   -75.7   23.73 35.82   47  
8 4 S = 130   -5.0   40
9 3NT S +2 460   8.0   67
10 4 E = -620   -22.0   4
11 6 E = -980   -24.0   0
12 2NT N -1 -100   -16.0   17
3 24 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
13 6 E = -1370   -21.0   6   35.7   62.40 44.68   40  
14 2x N +2 670   24.0   100
15 3 E -1 50   -19.0   10
16 3x S -1 -100   17.7   87
17 6NT S +1 1020   19.0   90
18 4x W -2 300   15.0   81
4 20 - EW Богач А.В.

Отчерцов А.В.
19 1NT N = 90   20.0   92   60.0   70.83 51.22   25  
20 4 N -1 -100   17.0   85
21 3NT W +2 -460   -9.0   31
22 3NT W +1 -630   -7.0   35
23 3x N -2 -500   21.0   94
24 2 W -1 50   18.0   88
5 13 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
25 2 N -1 -50   -4.0   42   -30.0   39.58 48.89   30  
26 3 E -1 100   7.0   65
27 4x S -1 -100   6.0   63
28 5x E +1 -650   -24.0   0
29 4 W -1 100   -3.0   44
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 15 - EW Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
31 1NT S -2 -200   12.0   75   -3.0   48.96 48.90   34  
32 3NT W +1 -630   2.0   54
1 4 E = -420   14.0   79
2 3NT W -3 150   -24.0   0
3 3 E +1 -170   -16.0   17
4 3 E -1 100   9.0   69
7 17 - EW Монакова М.К.

Бизер Л.З.
5 3 W = -140   15.0   81   61.0   71.18 52.09   17  
6 3NT N +1 430   -2.0   46
7 1NT E +2 -150   10.0   71
8 3NT S +1 430   20.0   92
9 4x N -3 -500   8.0   67
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 9 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
11 4x W -1 100   -20.0   8   -19.0   43.40 51.00   25  
12 4x S -2 -500   22.0   96
13 2x E -2 500   -1.0   48
14 1NT S = 90   5.0   60
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 3 E -2 200   -23.0   2
9 13 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
17 4 W -1 50   24.0   100   21.2   57.38 51.71   18  
18 3NT N +2 660   6.3   63
19 2 S +1 110   7.3   65
20 3NT N = 600   6.3   63
21 2 E = -110   -17.7   13
22 0 N 0 A-/A+   -4.8   40
10 9 - EW Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
23 4 E -1 100   -16.0   17   -25.0   41.32 50.67   20  
24 3NT W = -400   22.0   96
25 3 N = 140   -9.0   31
26 2 N = 110   -1.0   48
27 4 S -1 -50   -3.0   44
28 6 W -1 50   -18.0   13
11 9 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
29 3x N = 730   -22.0   4   -18.2   43.69 50.04   27  
30 4 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 5 W +1 -680   20.8   93
1 3NT N +1 430   -16.0   17
2 2 W +1 -140   2.0   54
12 14 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
3 2NT S -4 -200   -24.0   0   18.6   56.45 50.57   23  
4 6 W -1 100   11.0   73
5 3NT S -2 -200   -16.0   17
6 3 S +1 130   4.0   58
7 2x W -2 500   24.0   100
8 2x N -1 -100   19.6   91
13 12 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
9 3 S = 140   10.0   71   -22.0   42.38 49.94   28  
10 7x W -5 1400   12.0   75
11 5x S -3 -500   -20.0   8
12 1NT W -1 50   -9.0   31
13 2x W = -670   -24.0   0
14 4 W -1 50   9.0   69