Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 5.   Сдачи: 25 26 27 28 29 30

     DLR: N        VUL: Both
  932 
  KQ87 
  106 
  10652 
 A64 29 K7
 J65 92
 KQJ83 A7542
 94 K873
  QJ1085 
  A1043 
  9 
  AQJ 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 9 9 4 8 E 6 3 3 9 5
S 6 9 9 4 8 W 6 3 3 9 5
minimax = 3 S, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2NT E Q = -120  -24.0 24.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
2NT E J -1     100 -3.0 3.0
3 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3 E 2 -1     100 -3.0 3.0
4 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3 W 3 = -110  -18.0 18.0
5 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 E 3 -1     100 -3.0 3.0
6 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
4 E 2 -1     100 -3.0 3.0
7 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 W 6 -1     100 -3.0 3.0
8 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
2 S K +2     170 17.0 -17.0
9 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3 W 2 = -110  -18.0 18.0
10 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 S K =     140 10.0 -10.0
11 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3NT E Q -1     100 -3.0 3.0
12 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
5x W K -2     500 24.0 -24.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
4 W 3 -1     100 -3.0 3.0
14 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 W 3 = -110  -18.0 18.0
15 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 S K =     140 10.0 -10.0
16 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
5 E Q -2     200 22.0 -22.0
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 S K +1     170 17.0 -17.0
18 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 W 9 -1     100 -3.0 3.0
19 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3 S K =     140 10.0 -10.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
2 S K +2     170 17.0 -17.0
21 Академова В.В.
Белинков А.М.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3 W 6 = -110  -18.0 18.0
22 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2NT E Q -1     100 -3.0 3.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3 S K +1     170 17.0 -17.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3 W 6 = -110  -18.0 18.0
25 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4 W K -1     100 -3.0 3.0