Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Наймушин А.Н. - Сно Е.С. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 10 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
1 3 S = 140   8.0   67   12.0   54.17 54.17   17  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 4 E +1 -150   -4.0   42
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 3 W +1 -130   -10.0   29
6 3NT W -2 200   18.0   88
2 9 - NS Гулевич А.С.

Радохлеб А.И.
7 4x E -3 800   22.9   98   -15.1   44.76 49.46   31  
8 5 N -1 -50   -14.0   21
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 3x N -2 -500   -20.0   8
11 5 E = -450   8.0   67
12 3 S = 110   -4.0   42
3 16 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
13 6 E = -1370   -21.0   6   -28.2   40.22 46.38   36  
14 4 N -1 -50   -7.0   35
15 2 N +2 170   4.0   58
16 3NT E = -600   -4.2   41
17 7NT S -1 -50   -22.0   4
18 4x W -3 500   22.0   96
4 18 - EW Петров К.А.

Уточкин С.Н.
19 2 N +3 150   -3.0   44   6.0   52.08 47.81   32  
20 3 S = 140   6.0   63
21 3NT E +4 -520   15.0   81
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 2 W = -90   -2.0   46
24 2x N +1 570   -24.0   0
5 16 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
25 2 E = -90   11.0   73   30.0   60.42 50.33   26  
26 3 E = -110   16.0   83
27 4x S -1 -100   -6.0   38
28 3NT W +1 -430   19.0   90
29 5 E -2 200   -22.0   4
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 14 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
31 2 W +1 -140   -3.0   44   6.0   52.08 50.62   23  
32 5 W +1 -620   6.0   63
1 4NT N -7 -350   -8.0   33
2 2 E +1 -140   4.0   58
3 4 E = -620   -11.0   27
4 3 N +1 130   18.0   88
7 12 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
5 4 W -1 50   5.0   60   20.0   56.94 51.53   21  
6 3NT N +2 460   10.0   71
7 1NT W +3 -180   -14.0   21
8 3NT S +2 460   -5.0   40
9 5 W -1 100   18.0   88
10 5 N -3 -300   6.0   63
8 11 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
11 3 W = -110   -6.0   38   -1.0   49.65 51.29   22  
12 4 S -2 -200   -13.0   23
13 3NT N +2 660   13.0   77
14 2NT S -2 -100   -20.0   8
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 3 E -2 200   23.0   98
9 11 - EW Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
17 4 W +1 -450   10.4   72   32.7   61.35 52.41   15  
18 5 N +1 620   11.5   74
19 3 W = -140   21.9   96
20 3NT N -1 -100   16.7   85
21 1NT N +1 120   -12.5   24
22 3x E -3 800   -15.2   18
10 8 - NS Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
23 3NT E -1 100   16.0   83   65.0   72.57 54.43   8  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 2 N = 110   0.0   50
26 1NT S +1 120   13.0   77
27 4x S = 590   22.0   96
28 6 E -1 50   18.0   88
11 5 - NS Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
29 4x S -1 -200   -16.0   17   -92.7   17.81 51.10   19  
30 3x E +1 -570   -24.0   0
31 5 N -1 -100   -22.0   4
32 4 W = -620   7.3   65
1 6NT S -3 -150   -17.0   15
2 3x W = -530   -21.0   6
12 10 - NS Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
3 3NT S -2 -100   -17.0   15   -43.7   34.83 49.74   27  
4 4 W +2 -680   -6.0   38
5 3 N = 110   -9.0   31
6 5x N -1 -100   -19.0   10
7 1 N +1 110   16.0   83
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 14 - EW Мороз О.А.

Чадов М.Л.
9 3 S -1 -50   5.0   60   -3.9   48.64 49.66   33  
10 5 S +2 710   9.0   69
11 5x W -1 100   0.0   50
12 3x S -1 -200   21.0   94
13 4x W -3 800   -22.9   2
14 3NT S = 400   -16.0   17