Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 11.   Сдачи: 29 30 31 32 1 2

     DLR: E        VUL: None
  83 
  A83 
  J4 
  AK10962 
 A 30 J652
 J74 KQ
 K9763 A10852
 Q754 83
  KQ10974 
  109652 
  Q 
  J 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 9 9 3 7 E 6 4 4 9 6
S 5 9 9 3 7 W 6 4 4 9 6
minimax = 4* E, +100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
3 S 7 =     140 16.0 -16.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 W K = -110  -16.0 16.0
3 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
4 N A -2 -100  -10.0 10.0
4 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4x S A -2 -300  -22.0 22.0
5 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3x E J +1 -570  -24.0 24.0
6 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
5x E 9 -2     300 21.0 -21.0
7 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4 N K =     420 24.0 -24.0
8 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 E J -1       50 9.0 -9.0
9 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
4 S A -1 -50  0.0 0.0
10 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
2 S 2 -1 -50  0.0 0.0
11 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 W K = -110  -16.0 16.0
12 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
3 S 5 -1 -50  0.0 0.0
13 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 S 4 =     140 16.0 -16.0
14 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
4 W K -1       50 9.0 -9.0
15 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2 S K -1 -50  0.0 0.0
16 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5x E 8 -1     100 12.0 -12.0
17 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4 S 4 -2 -100  -10.0 10.0
18 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
4 S 2 -2 -100  -10.0 10.0
19 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
4 S 6 -3 -150  -20.0 20.0
20 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3 S 2 -1 -50  0.0 0.0
21 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
4 S 3 -1 -50  0.0 0.0
22 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
5x E J -2     300 21.0 -21.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 S 6 -1 -50  0.0 0.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
3 S A =     140 16.0 -16.0
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
3 W A = -110  -16.0 16.0