Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 11.   Сдачи: 29 30 31 32 1 2

     DLR: E        VUL: NS
  K87 
  6 
  AKJ54 
  7543 
 1062  2 QJ3
 Q10953 KJ72
 6 9872
 QJ108 AK
  A954 
  A84 
  Q103 
  962 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 9 4 9 8 E 4 4 9 4 5
S 8 9 4 9 8 W 4 4 9 4 5
minimax = 4* W, +100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
3NT S Q -1 -100  11.0 -11.0
2 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 E 3 = -140  -2.0 2.0
3 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
3 W A = -140  -2.0 2.0
4 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4x W A -1     100 19.0 -19.0
5 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
3x W A = -530  -21.0 21.0
6 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
3x E 2 = -530  -21.0 21.0
7 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4 E 2 -1       50 15.0 -15.0
8 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
2 E 2 +1 -140  -2.0 2.0
9 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
2 W K +1 -140  -2.0 2.0
10 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
2 W 2 +2 -170  -14.0 14.0
11 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 W 6 = -140  -2.0 2.0
12 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
4 E 3 -1       50 15.0 -15.0
13 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 W 3 = -140  -2.0 2.0
14 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
4x E 4 -1     100 19.0 -19.0
15 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3x W A = -530  -21.0 21.0
16 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 S 7 -1 -100  11.0 -11.0
17 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 N A +1     110 23.0 -23.0
18 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
4 E 3 = -420  -16.0 16.0
19 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
3x W 2 = -530  -21.0 21.0
20 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Академова В.В.
Белинков А.М.
2 E A +1 -140  -2.0 2.0
21 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 W K +1 -140  -2.0 2.0
22 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
2 W 5 +1 -140  -2.0 2.0
23 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 S Q =     110 23.0 -23.0
24 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
2 W K +1 -140  -2.0 2.0
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 W A +1 -140  -2.0 2.0