Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Татаркин А.А. - Татаркин В.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 7 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
1 4 S -1 -50   -15.0   19   -6.0   47.92 47.92   31  
2 3NT W -1 50   24.0   100
3 4 W +1 -150   -4.0   42
4 2NT E +1 -150   -19.0   10
5 3 W +1 -130   -10.0   29
6 3NT E -2 200   18.0   88
2 16 - EW Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
7 4x N -2 -500   16.7   85   75.7   76.27 62.09   6  
8 4 S = 130   5.0   60
9 3NT S +2 460   -8.0   33
10 4 E = -620   22.0   96
11 6 E = -980   24.0   100
12 2NT N -1 -100   16.0   83
3 3 - EW Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
13 4 E +2 -170   -24.0   0   11.6   54.04 59.41   5  
14 2 N +1 140   -8.0   33
15 3 E -1 50   19.0   90
16 2NT E +1 -150   -9.4   30
17 3NT S +3 490   16.0   83
18 3 S -2 -200   18.0   88
4 2 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
19 2 S +2 170   -13.0   23   -23.0   42.01 55.06   12  
20 4 N = 620   -16.0   17
21 3NT W +4 -520   15.0   81
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 3 W -1 100   -13.0   23
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 6 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
25 1NT N = 90   -3.0   44   0.0   50.00 54.05   12  
26 3 E +1 -130   24.0   100
27 3x S = 470   -20.0   8
28 3NT E -1 50   -16.0   17
29 4 E -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 7 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
31 2 E +1 -140   -3.0   44   12.0   54.17 54.07   11  
32 5 W +1 -620   6.0   63
1 4 E -1 50   12.0   75
2 2 W +2 -170   -10.0   29
3 3 E +1 -170   16.0   83
4 3 E -1 100   -9.0   31
7 6 - NS Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
5 4 W -1 50   5.0   60   31.0   60.76 55.02   8  
6 4 N = 420   -9.0   31
7 3 E +1 -130   5.0   60
8 3NT S +2 460   -5.0   40
9 5 W -2 200   22.0   96
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 4 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
11 2 N -1 -50   -12.0   25   -30.0   39.58 53.09   13  
12 3 S -1 -100   0.0   50
13 3NT N +2 660   -13.0   23
14 2 N = 110   -7.0   35
15 6NT W = -990   20.0   92
16 3NT W -1 100   -18.0   13
9 7 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
17 4 W = -420   11.5   74   56.3   69.53 54.92   8  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 4 S -1 -50   -8.3   33
20 3NT N +1 630   18.8   89
21 1NT N +2 150   18.8   89
22 3NT N = 400   0.0   50
10 4 - EW Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
23 2 E = -110   -5.0   40   -14.0   45.14 53.94   10  
24 4 E -2 100   -14.0   21
25 3 S = 140   -9.0   31
26 1NT S = 90   6.0   63
27 4 S -5 -250   18.0   88
28 4 E = -420   -10.0   29
11 5 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
29 4x S -1 -200   16.0   83   92.7   82.19 56.51   2  
30 3x E +1 -570   24.0   100
31 5 N -1 -100   22.0   96
32 4 W = -620   -7.3   35
1 6NT S -3 -150   17.0   85
2 3x W = -530   21.0   94
12 1 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
3 2NT S +1 150   -17.0   15   -93.8   17.42 53.25   11  
4 6 W -1 100   -11.0   27
5 3NT S +1 630   -23.0   2
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 2 N = 110   -16.0   17
8 4 E -1 50   -22.8   2
13 5 - EW Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
9 4 S -1 -50   5.0   60   35.5   62.34 53.95   6  
10 6 S +1 1460   -19.0   10
11 4x E -1 100   0.0   50
12 x N -1 -200   21.0   94
13 2 N -1 -100   13.5   78
14 4x N -1 -100   15.0   81