Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 13.   Сдачи: 9 10 11 12 13 14

     DLR: W        VUL: NS
  5 
  KQ984 
  10732 
  J87 
 84 12 AKJ76
 A7652 J10
 Q8 965
 10952 AQ4
  Q10932 
  3 
  AKJ4 
  K63 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 6 7 9 6 E 5 7 5 4 6
S 8 6 7 9 6 W 5 7 5 4 6
minimax = 2NT N, +120
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
2NT S 8 =     120 1.0 -1.0
2 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
1NT S 8 =       90 -6.0 6.0
3 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
5 W 5 -6     300 19.0 -19.0
4 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
2 E K -1       50 -9.0 9.0
5 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2NT x N J -1 -200  -21.0 21.0
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
3x S 9 -2 -500  -24.0 24.0
7 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3 W 5 -3     150 9.0 -9.0
8 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
2 W 5 -3     150 9.0 -9.0
9 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
1NT W 3 -2     100 -3.0 3.0
10 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 W 5 -3     150 9.0 -9.0
11 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Павлушко О.В.
Иванов А.В.
3x S 8 =     670 24.0 -24.0
12 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
1NT W K -1       50 -9.0 9.0
13 Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2 E A -3     150 9.0 -9.0
14 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3x S 9 -1 -200  -21.0 21.0
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
1 E K = -80  -13.0 13.0
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
1 E K -3     150 9.0 -9.0
17 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
2x W 2 -2     300 19.0 -19.0
18 Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Каретников Л.В.
Поташев М.О.
3x W 2 -3     500 22.0 -22.0
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 E A -3     150 9.0 -9.0
20 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2NT S 8 =     120 1.0 -1.0
21 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
2 E K = -110  -16.0 16.0
22 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
1NT W 8 +1 -120  -18.0 18.0
23 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Академова В.В.
Белинков А.М.
2 W 6 -2     100 -3.0 3.0
24 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
5 W 5 -5     250 16.0 -16.0
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
1 E 3 = -80  -13.0 13.0