Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Академова В.В. - Белинков А.М. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 21 - EW Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
1 3 S = 140   -8.0   33   -1.0   49.65 49.65   27  
2 4 W = -420   5.0   60
3 5x E = -750   21.0   94
4 2NT E -1 100   -5.0   40
5 3 N +2 200   -22.0   4
6 3NT W = -600   8.0   67
2 14 - NS Волкова Е.Н.

Волков С.В.
7 2x E +1 -870   -24.0   0   -45.0   34.39 42.02   39  
8 4x W -1 100   -9.0   31
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 3 N +1 130   24.0   100
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 4 N -1 -100   -16.0   17
3 20 - EW Богач А.В.

Отчерцов А.В.
13 3NT E +1 -630   -17.0   15   9.6   53.34 45.79   39  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 1x W -1 100   12.0   75
16 3NT E +1 -630   15.6   83
17 6NT N -1 -50   22.0   96
18 3x E -2 300   -15.0   19
4 21 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
19 2 S +1 110   15.0   81   -31.0   39.24 44.16   41  
20 4 S = 620   -16.0   17
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT W +1 -630   -7.0   35
23 2 W -1 100   -13.0   23
24 2 N +2 170   -10.0   29
5 21 - NS Павлушко О.В.

Иванов А.В.
25 3 E -1 100   9.0   69   -45.0   34.38 42.20   47  
26 3 E = -110   -16.0   17
27 x N -2 -300   -24.0   0
28 3NT E -1 50   16.0   83
29 3 W = -110   -18.0   13
30 4 E +1 -450   -12.0   25
6 24 - NS Поляк В.А.

Свечникова М.В.
31 2 N -1 -100   13.0   77   -5.0   48.26 43.21   47  
32 5 W +1 -620   6.0   63
1 4 E = -420   -14.0   21
2 1x N -3 -800   -21.0   6
3 4 E = -620   -11.0   27
4 3NT N = 600   22.0   96
7 24 - NS Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
5 4 W -1 50   5.0   60   5.0   51.74 44.43   45  
6 3NT N +1 430   2.0   54
7 3 W +1 -130   5.0   60
8 3NT N +2 460   -5.0   40
9 4 W = -620   -15.0   19
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 23 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
11 2 N = 110   23.0   98   19.0   56.60 45.95   44  
12 3 S = 140   9.0   69
13 3NT N +3 690   19.0   90
14 3NT N -3 -150   -23.0   2
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 2 W +2 -170   -11.0   27
9 23 - NS Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
17 4 W = -420   11.5   74   30.3   60.52 47.57   40  
18 3NT N +1 630   -1.0   48
19 4 S = 130   17.7   87
20 5 S = 600   6.3   63
21 1NT S +2 150   18.8   89
22 3NT N -1 -50   -22.8   2
10 20 - EW Миневич П.С.

Щенников А.Г.
23 3NT E -1 100   -16.0   17   -12.0   45.83 47.39   42  
24 4 E -1 50   4.0   58
25 3 N = 140   -9.0   31
26 1NT S -1 -100   20.0   92
27 5x W -3 500   -20.0   8
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 20 - EW Лебедева М.А.

Хазанов И.Б.
29 4 E -1 100   -9.0   31   -37.3   37.05 46.45   43  
30 3 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W = -620   -7.3   35
1 4NT S +1 460   -20.0   8
2 2 E +1 -140   2.0   54
12 22 - NS Поляк В.А.

Свечникова М.В.
3 3NT S -2 -100   -17.0   15   -28.7   40.04 45.92   46  
4 6NT W -3 300   24.0   100
5 3 S = 110   -9.0   31
6 3NT S -2 -100   -19.0   10
7 1 N = 80   1.0   52
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 23 - EW Монакова М.К.

Бизер Л.З.
9 3NT N -2 -100   17.0   85   10.0   53.46 46.50   43  
10 6 S +1 1460   -19.0   10
11 4 W -4 200   -14.0   21
12 2 W -2 100   3.0   56
13 2 W -1 100   -1.0   48
14 5x N -2 -300   24.0   100