Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 12.   Сдачи: 3 4 5 6 7 8

     DLR: W        VUL: None
  97 
  7542 
  KJ5 
  AJ73 
 AQJ2  8 K1085
 AK63 8
 932 A74
 64 K10985
  643 
  QJ109 
  Q1086 
  Q2 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 2 6 5 4 E 8 11 6 8 9
S 5 2 6 5 4 W 8 11 6 8 9
minimax = 4 E, -450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
4 E 6 -1       50 22.8 -22.8
2 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
4 E 2 = -420  10.9 -10.9
3 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
4 W 5 +1 -450  -8.7 8.7
4 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
5 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 E J +1 -450  -8.7 8.7
6 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
4 E Q = -420  10.9 -10.9
7 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 E Q +1 -140  17.4 -17.4
8 Волков Д.В.
Бирюков А.В.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
A+/A+ 4.8 4.8
9 Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 W 3 +1 -450  -8.7 8.7
10 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
11 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
Av/Av 0.0 0.0
12 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 W 5 +1 -450  -8.7 8.7
13 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 E 3 = -420  10.9 -10.9
14 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2x N 3 -1 -100  19.6 -19.6
15 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
16 Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
17 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 W 5 +1 -450  -8.7 8.7
18 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
4 E Q -1       50 22.8 -22.8
19 Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
20 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2 E Q +3 -200  15.2 -15.2
21 Миневич П.С.
Щенников А.Г.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
22 Академова В.В.
Белинков А.М.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
23 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
24 Монакова М.К.
Бизер Л.З.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
4 E Q +1 -450  -8.7 8.7
25 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
4 W 2 +1 -450  -8.7 8.7