Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Зарубенко И.П. - Потемкина М.Н. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 25 - EW Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
1 4 S -1 -50   15.0   81   -7.0   47.57 47.57   33  
2 3NT W = -400   -14.0   21
3 3 S = 140   -13.0   23
4 1NT E +1 -120   12.0   75
5 3NT E -1 50   -4.0   42
6 3 W +2 -150   -3.0   44
2 17 - NS Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
7 4x N -3 -800   -21.9   4   -53.9   31.29 39.43   44  
8 5x S -1 -100   -19.0   10
9 3NT S +2 460   8.0   67
10 3 W +1 -170   -12.0   25
11 4 E +2 -480   -12.0   25
12 1NT S +1 120   3.0   56
3 22 - EW Матушко Г.В.

Стеркин А.Е.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   -62.0   28.49 35.78   51  
14 3 N +2 200   -22.0   4
15 4 S = 620   -17.0   15
16 2 N +2 170   -24.0   0
17 6NT S +1 1020   -19.0   10
18 3x N -2 -500   22.0   96
4 26 - NS BYE

BYE
19   4.8   60   28.8   60.00 41.84   47  
20   4.8   60
21   4.8   60
22   4.8   60
23   4.8   60
24   4.8   60
5 24 - NS Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
25 1NT N = 90   3.0   56   38.0   63.19 46.11   38  
26 3NT E -3 300   24.0   100
27 3 E = -110   -3.0   44
28 1NT W +1 -120   8.0   67
29 3 W = -110   -18.0   13
30 2NT W = -120   24.0   100
6 19 - EW Некрасова К.И.

Воложенин И.А.
31 2 N -1 -100   -13.0   23   -28.0   40.28 45.14   42  
32 5x N -2 -300   -18.0   13
1 4 E -1 50   -12.0   25
2 2 W +2 -170   10.0   71
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 N = 110   -6.0   38
7 21 - EW Друц В.М.

Жмак М.Н.
5 2 S +3 150   -20.0   8   1.0   50.35 45.88   43  
6 4x N -1 -100   24.0   100
7 2NT W +1 -150   10.0   71
8 3NT S +3 490   -10.0   29
9 4 N -1 -50   -13.0   23
10 4 W +1 -650   10.0   71
8 22 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
11 2 W +2 -130   -19.0   10   -40.0   36.11 44.66   46  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 3NT N +2 660   13.0   77
14 2NT N -1 -50   -15.0   19
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 4 E = -620   -21.0   6
9 23 - EW Академова В.В.

Белинков А.М.
17 4 W = -420   -11.5   26   -30.3   39.48 44.08   48  
18 3NT N +1 630   1.0   52
19 4 S = 130   -17.7   13
20 5 S = 600   -6.3   37
21 1NT S +2 150   -18.8   11
22 3NT N -1 -50   22.8   98
10 25 - NS Поляк В.А.

Свечникова М.В.
23 2 W +1 -140   -7.0   35   -24.0   41.67 43.84   47  
24 6 W -2 100   14.0   79
25 2 S +1 140   9.0   69
26 1NT S -1 -100   -20.0   8
27 5x S -1 -100   -11.0   27
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 24 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
29 3 E +1 -130   -6.0   38   -10.5   46.34 44.07   49  
30 3 S = 140   16.0   83
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W +1 -650   -13.5   22
1 6NT S -2 -100   -8.0   33
2 2 W +1 -140   -2.0   46
12 25 - NS Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
3 2 N -1 -50   -10.0   29   -18.7   43.51 44.02   49  
4 7 W -1 100   11.0   73
5 3 N +1 130   -4.0   42
6 3 S +1 130   4.0   58
7 3 N -1 -100   -11.0   27
8 4 W +1 -450   -8.7   32
13 25 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
9 4x S -1 -100   -17.0   15   -18.4   43.62 43.99   50  
10 4 S +3 710   -9.0   31
11 5x S -2 -300   -18.0   13
12 1 E = -80   -13.0   23
13 3 E -2 200   15.6   83
14 4x W -3 500   23.0   98