Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 9.   Сдачи: 17 18 19 20 21 22

     DLR: E        VUL: EW
  A3 
  AJ2 
  A97 
  K9532 
 76 22 Q854
 K3 107654
 KQ6 1082
 AQ8764 10
  KJ1092 
  Q98 
  J543 
  J 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 10 9 10 8 E 3 3 4 3 5
S 9 10 9 10 8 W 4 3 4 3 5
minimax = 4 S, +420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
3x W A -4   1100 21.7 -21.7
2 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
2x E 2 -3     800 15.2 -15.2
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2 W 2 -2     200 -14.1 14.1
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3x W A -4   1100 21.7 -21.7
5 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
2 W A -2     200 -14.1 14.1
6 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT N 7 =     400 0.0 0.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
3NT N 10 =     400 0.0 0.0
8 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
4 S K =     420 6.5 -6.5
9 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3 E J -3     300 -8.7 8.7
10 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT N 7 +1     430 9.8 -9.8
11 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
3x E 10 -3     800 15.2 -15.2
12 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3 S 6 +1     170 -19.6 19.6
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
A-/A+ -4.8 4.8
14 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
2 E 10 -3     300 -8.7 8.7
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
2 E J -4     400 0.0 0.0
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2x E J -4   1100 21.7 -21.7
17 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 W A -4     400 0.0 0.0
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3NT N 7 =     400 0.0 0.0
19 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
2NT N 2 +2     180 -17.4 17.4
20 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
3NT N 2 +1     430 9.8 -9.8
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
3x W A -3     800 15.2 -15.2
22 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
2 W 3 -3     300 -8.7 8.7
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
3NT N J -1 -50  -22.8 22.8
24 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
3NT N 10 -1 -50  -22.8 22.8
25 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4.8 -24.0