Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 9.   Сдачи: 17 18 19 20 21 22

     DLR: E        VUL: NS
  -- 
  J1097 
  AQ85 
  AQJ85 
 QJ10832 18 K9
 Q65 AK432
 104 762
 92 1063
  A7654 
  8 
  KJ93 
  K74 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 5 7 12 11 E 3 6 6 1 1
S 10 5 7 12 11 W 3 6 6 1 1
minimax = 6 N, +1370
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
5 S 7 +1     620 -11.5 11.5
2 Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
5 S K +1     620 -11.5 11.5
3 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2x E 8 -1     100 -24.0 24.0
4 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
5 S 9 =     600 -17.7 17.7
5 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
3NT N 3 +1     630 -1.0 1.0
6 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT N K +1     630 -1.0 1.0
7 Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
6 S J =   1370 15.6 -15.6
8 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
3 S Q +3     170 -21.9 21.9
9 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N A +2     660 6.3 -6.3
10 Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
6x N K =   1540 24.0 -24.0
11 Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
5 N 2 +1     620 -11.5 11.5
12 Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
3NT N 3 +1     630 -1.0 1.0
13 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT N 6 +2     660 6.3 -6.3
14 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
5 N A +1     620 -11.5 11.5
15 Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
6 S Q =   1370 15.6 -15.6
16 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
6 N K =   1370 15.6 -15.6
17 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 S Q =   1370 15.6 -15.6
18 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
6 S 6 =   1370 15.6 -15.6
19 Мороз О.А.
Чадов М.Л.
Друц В.М.
Жмак М.Н.
6 S J =   1370 15.6 -15.6
20 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
3NT N A +1     630 -1.0 1.0
21 Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Поспелов В.В.
Салмин М.А.
6 S 2 =   1370 15.6 -15.6
22 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Богач А.В.
Отчерцов А.В.
3x E 8 -2     300 -19.8 19.8
23 Академова В.В.
Белинков А.М.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
3NT N A +1     630 -1.0 1.0
24 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
5 N A +1     620 -11.5 11.5
25 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4.8 -24.0