Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Тихонова О.В. - Смирнов А.Ю. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 26 - NS BYE

BYE
1   4.8   60   28.8   60.00 60.00   11  
2   4.8   60
3   4.8   60
4   4.8   60
5   4.8   60
6   4.8   60
2 6 - NS Волков Д.В.

Бирюков А.В.
7 4x E -3 800   22.9   98   41.9   64.55 62.28   5  
8 4 S = 420   1.0   52
9 3NT S +2 460   8.0   67
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 4 W +2 -480   -12.0   25
12 2 N +2 170   19.0   90
3 3 - NS Татаркин А.А.

Татаркин В.А.
13 4 E +2 -170   24.0   100   -11.6   45.96 56.84   9  
14 2 N +1 140   8.0   67
15 3 E -1 50   -19.0   10
16 2NT E +1 -150   9.4   70
17 3NT S +3 490   -16.0   17
18 3 S -2 -200   -18.0   13
4 4 - EW Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
19 5 S -1 -50   23.0   98   17.0   55.90 56.61   9  
20 4 S = 620   -16.0   17
21 3NT W +2 -460   -9.0   31
22 3NT W +1 -630   -7.0   35
23 2NT E = -120   4.0   58
24 2 S -2 -100   22.0   96
5 5 - NS Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
25 2 S -2 -100   -16.0   17   -14.0   45.14 54.31   11  
26 3 E -1 100   7.0   65
27 4 E = -130   -14.0   21
28 3 E +3 -170   2.0   54
29 4 E -1 100   -3.0   44
30 3NT W = -400   10.0   71
6 6 - NS Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
31 1 W = -80   18.0   88   -30.0   39.58 51.86   19  
32 6 W = -1370   -16.0   17
1 4 E -1 50   12.0   75
2 2 W +2 -170   -10.0   29
3 4 E = -620   -11.0   27
4 2 E = -110   -23.0   2
7 10 - NS Каретников Л.В.

Поташев М.О.
5 4 W -1 50   5.0   60   -48.0   33.33 49.21   31  
6 3NT N +1 430   2.0   54
7 3NT E = -600   -23.0   2
8 4 S +1 450   -14.0   21
9 4x N -3 -500   -8.0   33
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 16 - NS Воронов А.Г.

Прохоров Д.О.
11 3 W = -110   -6.0   38   -49.0   32.99 47.18   39  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 3 S +2 150   -12.0   25
14 PASS N 0 Pass   -9.0   31
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 4 E +1 -650   -24.0   0
9 20 - NS Монакова М.К.

Бизер Л.З.
17 4 W +1 -450   -10.4   28   11.9   54.12 47.95   36  
18 3NT N +1 630   -1.0   48
19 3 W -1 100   0.0   50
20 5x S = 750   24.0   100
21 2NT S -1 -100   -10.4   28
22 3NT N +1 430   9.8   70
10 18 - EW Ваганов С.В.

Макеев В.В.
23 2 E +1 -140   7.0   65   -49.0   32.99 46.46   44  
24 5 W -1 50   4.0   58
25 3 S +1 170   -19.0   10
26 2 N = 110   -1.0   48
27 4 S = 420   -16.0   17
28 3NT W -3 150   -24.0   0
11 22 - EW Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
29 1NT W +1 -120   2.0   54   -50.3   32.54 45.19   46  
30 5x E -2 300   -21.0   6
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W = -620   -7.3   35
1 3NT N +3 490   -23.0   2
2 2 W +1 -140   2.0   54
12 23 - EW Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
3 3NT S +1 430   -24.0   0   -33.3   38.44 44.63   47  
4 5 W = -650   -2.0   46
5 3 S +1 130   4.0   58
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 1 N +1 110   -16.0   17
8 4 E +1 -450   8.7   68
13 24 - NS Вахранева Е.С.

Андронов Г.Д.
9 4x S -1 -100   -17.0   15   14.0   54.88 45.42   46  
10 5 S +2 710   -9.0   31
11 3 N = 110   5.0   60
12 5 W -5 250   16.0   83
13 2 W -1 100   1.0   52
14 4 N = 420   18.0   88