Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 2.   Сдачи: 7 8 9 10 11 12

     DLR: E        VUL: Both
  J 
  Q106 
  Q106 
  AKJ976 
 A1032 10 Q9875
 A985 32
 K4 A875
 842 Q10
  K64 
  KJ74 
  J932 
  53 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 4 7 6 8 E 7 9 6 6 4
S 5 4 7 7 8 W 7 9 6 6 4
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E 5 = -140  3.0 -3.0
2 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
2 E 5 +2 -170  -12.0 12.0
3 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
2 E 9 +1 -140  3.0 -3.0
4 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 E 5 = -140  3.0 -3.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
3x E 2 = -730  -24.0 24.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
2 E 5 +1 -140  3.0 -3.0
7 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
3 W 5 = -140  3.0 -3.0
8 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
2 E 4 +1 -140  3.0 -3.0
9 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3x N 3 -2 -500  -20.0 20.0
10 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 N 5 -1 -100  20.0 -20.0
11 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3x S K -1 -200  -16.0 16.0
12 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
2 E 5 = -110  17.0 -17.0
13 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
2 E 5 +1 -140  3.0 -3.0
14 Академова В.В.
Белинков А.М.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 N 2 +1     130 24.0 -24.0
15 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
2 E 5 +2 -170  -12.0 12.0
16 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
4 E 5 = -620  -22.0 22.0
17 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
3 W 5 +1 -170  -12.0 12.0
18 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
2 E 5 +1 -140  3.0 -3.0
19 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
3 E 5 -1     100 22.0 -22.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
2NT S 2 -3 -300  -18.0 18.0
21 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 E 2 +1 -140  3.0 -3.0
22 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
2 E 5 +1 -140  3.0 -3.0
23 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 E 5 = -140  3.0 -3.0
24 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
2 E 5 +1 -140  3.0 -3.0
25 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
2 E 5 = -110  17.0 -17.0