Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 2.   Сдачи: 7 8 9 10 11 12

     DLR: W        VUL: None
  A53 
  8532 
  J72 
  K106 
 Q964  8 KJ102
 AJ Q9
 5 943
 Q98432 AJ75
  87 
  K10764 
  AKQ1086 
  -- 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 3 10 10 2 E 6 10 3 3 11
S 5 3 10 10 2 W 6 9 3 3 11
minimax = 5* S, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S 4 =     130 -5.0 5.0
2 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
6x S 6 -2 -300  -22.0 22.0
3 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
4x W 2 -1     100 -9.0 9.0
4 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4 S 5 =     420 1.0 -1.0
5 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Поляк В.А.
Свечникова М.В.
5 S 2 -1 -50  -14.0 14.0
6 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
4 S 5 =     420 1.0 -1.0
7 Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4x S 5 =     590 14.0 -14.0
8 Никитина А.В.
Гусев В.А.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
5 S 5 =     450 7.0 -7.0
9 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
5 N 10 -1 -50  -14.0 14.0
10 Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
2 E Q -7     350 -2.0 2.0
11 Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
5x S 3 -1 -100  -19.0 19.0
12 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Петров К.А.
Уточкин С.Н.
4 S 4 +1     450 7.0 -7.0
13 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
5 S 4 -1 -50  -14.0 14.0
14 Академова В.В.
Белинков А.М.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4x W 5 -1     100 -9.0 9.0
15 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
5x S 5 =     650 20.0 -20.0
16 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
4 S 4 =     130 -5.0 5.0
17 Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
5x S 9 -1 -100  -19.0 19.0
18 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
4x N 5 =     590 14.0 -14.0
19 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
5 S 5 =     450 7.0 -7.0
20 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
5x S 6 =     650 20.0 -20.0
21 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4x S 5 =     590 14.0 -14.0
22 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
4x W 2 = -590  -24.0 24.0
23 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5x S 5 =     650 20.0 -20.0
24 Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
4 S 5 +1     450 7.0 -7.0
25 Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
Руденко К.В.
Цветков Д.С.
4x S 5 +1     690 24.0 -24.0