Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Положение после тура 13

Богомолова О.П. - Кычанов В.А. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 17 - NS Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
1 3 S = 140   8.0   67   40.0   63.89 63.89   7  
2 4 W = -420   -5.0   40
3 3x S = 530   23.0   98
4 3NT E = -600   -23.0   2
5 2 N +1 140   19.0   90
6 3NT E -2 200   18.0   88
2 4 - EW Анджелов Л.В.

Виноградов Ю.С.
7 3x E -1 200   -14.6   20   -14.6   44.94 54.41   20  
8 4 S = 420   -1.0   48
9 4 N +1 450   8.0   67
10 3 E = -140   -3.0   44
11 4 E +1 -450   -8.0   33
12 2 N = 110   4.0   58
3 10 - EW Орлов С.Ю.

Рудаков Е.С.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   21.9   57.61 55.48   13  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 4 N -3 -300   24.0   100
16 x E = -750   22.9   98
17 6NT S = 990   0.0   50
18 3x E -2 300   -15.0   19
4 7 - NS Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
19 5 N = 400   22.0   96   0.0   50.00 54.11   14  
20 3NT N = 600   6.0   63
21 3x N -3 -800   -24.0   0
22 3NT E +1 -630   7.0   65
23 3x N -2 -500   -21.0   6
24 2 N +2 170   10.0   71
5 7 - EW Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
25 2 W = -90   11.0   73   -7.0   47.57 52.80   15  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 3NT N -5 -250   22.0   96
28 3NT W -1 50   -16.0   17
29 4 W -1 100   3.0   56
30 2 E +2 -170   -20.0   8
6 8 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
31 3 N -3 -300   -18.0   13   -4.0   48.61 52.10   17  
32 5 W +1 -620   6.0   63
1 4x E -1 100   20.0   92
2 4 W -1 50   18.0   88
3 4 E = -620   -11.0   27
4 3NT N -1 -100   -19.0   10
7 9 - NS Гомеров П.А.

Мельников М.Д.
5 4 W -1 50   5.0   60   -49.0   32.99 49.37   29  
6 3NT N +1 430   2.0   54
7 3NT E = -600   -23.0   2
8 3NT S +1 430   -20.0   8
9 5x N -2 -300   -3.0   44
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 15 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
11 2 W +1 -110   -6.0   38   -3.0   48.96 49.32   28  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 2 S +3 200   -4.0   42
14 2 N = 110   7.0   65
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 2 E +1 -140   -2.0   46
9 15 - NS Петров К.А.

Уточкин С.Н.
17 4 W = -420   11.5   74   31.3   60.85 50.60   21  
18 6 S = 1370   15.6   83
19 2 S +1 110   7.3   65
20 3 N -2 -200   -21.9   4
21 1NT N +2 150   18.8   89
22 2 E -4 400   0.0   50
10 11 - NS Рахмани Д.В.

Яковлева М.Ю.
23 2NT W = -120   2.0   54   -5.0   48.26 50.37   23  
24 4x E -2 300   24.0   100
25 3 W -1 100   -5.0   40
26 1NT S = 90   -6.0   38
27 4 S -2 -100   -11.0   27
28 4 E +1 -450   -9.0   31
11 11 - EW Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
29 4x N -1 -200   16.0   83   61.7   71.43 52.28   14  
30 3 W = -110   16.0   83
31 4 N = 620   18.0   88
32 4 W = -620   -7.3   35
1 6NT S -3 -150   17.0   85
2 3 W = -140   2.0   54
12 7 - EW Зенкевич С.С.

Рекунов В.В.
3 2 S +2 130   -13.0   23   -40.4   35.98 50.92   20  
4 4 W +2 -680   6.0   63
5 3NT N +1 630   -23.0   2
6 3 N +1 130   -4.0   42
7 2 N -1 -100   11.0   73
8 2 E +1 -140   -17.4   14
13 10 - NS Женова Н.А.

Цыдынжапов Г.Э.
9 2 S +2 170   19.0   90   38.2   63.26 51.87   16  
10 6x W -3 800   4.0   58
11 4 E -3 150   12.0   75
12 3 W -3 150   9.0   69
13 0 N 0 A-/A+   -4.8   40
14 3NT S -1 -50   -1.0   48