Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.Тур 3.   Сдачи: 13 14 15 16 17 18

     DLR: E        VUL: None
  AK8632 
  Q9 
  KJ 
  A83 
 Q 14 J74
 J864 AK532
 1082 Q6
 J9742 KQ10
  1095 
  107 
  A97543 
  65 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 9 4 8 4 E 6 3 9 4 9
S 5 9 4 8 4 W 6 3 9 4 9
minimax = 4* W, +100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max = 48 MPs
SCORE NS EW
1 Зенкевич С.С.
Рекунов В.В.
Воронов А.Г.
Прохоров Д.О.
3 N A =     140 8.0 -8.0
2 Тазенкова Т.В.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 N A +1     170 19.0 -19.0
3 Тихонова О.В.
Смирнов А.Ю.
Татаркин А.А.
Татаркин В.А.
2 N A +1     140 8.0 -8.0
4 Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Женова Н.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 S A -1 -50  -7.0 7.0
5 Анджелов Л.В.
Виноградов Ю.С.
Рапопорт В.Э.
Тян В.А.
3 N A =     140 8.0 -8.0
6 Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воробей П.Н.
Бакал М.Э.
4 E A -1       50 -2.0 2.0
7 Рудакова Е.В.
Чубарова С.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3 E 2 = -140  -23.0 23.0
8 Поляк В.А.
Свечникова М.В.
Никитина А.В.
Гусев В.А.
3 E 9 = -140  -23.0 23.0
9 Петров К.А.
Уточкин С.Н.
Гулевич А.С.
Радохлеб А.И.
3 N A =     140 8.0 -8.0
10 Орлов С.Ю.
Рудаков Е.С.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 N A =     140 8.0 -8.0
11 Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Некрасова К.И.
Воложенин И.А.
3 N K +1     170 19.0 -19.0
12 Гомеров П.А.
Мельников М.Д.
Рыбников Г.Е.
Шанурин Е.Ю.
4 N A -2 -100  -16.0 16.0
13 Друц В.М.
Жмак М.Н.
Зенкевич А.Я.
Кондрашенко А.В.
4 N K -2 -100  -16.0 16.0
14 Малкова М.Н.
Мусихин А.К.
Монакова М.К.
Бизер Л.З.
4 N A -1 -50  -7.0 7.0
15 Зинковский Н.Ю.
Киселев А.В.
Гудков А.И.
Джоджуа А.А.
3 S 5 =     140 8.0 -8.0
16 Наймушин А.Н.
Сно Е.С.
Мороз О.А.
Чадов М.Л.
4 N A -1 -50  -7.0 7.0
17 Каретников Л.В.
Поташев М.О.
Волков Д.В.
Бирюков А.В.
4 N A -1 -50  -7.0 7.0
18 Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 N A =     140 8.0 -8.0
19 Вахранева Е.С.
Андронов Г.Д.
Рогозина А.Ю.
Фаюстов А.В.
4 N A -2 -100  -16.0 16.0
20 Богач А.В.
Отчерцов А.В.
Академова В.В.
Белинков А.М.
3 N K =     140 8.0 -8.0
21 Павлушко О.В.
Иванов А.В.
Митягина А.Е.
Бутаев Б.С.
4 N A -2 -100  -16.0 16.0
22 Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зарубенко И.П.
Потемкина М.Н.
3 N A +2     200 22.0 -22.0
23 Поспелов В.В.
Салмин М.А.
Миневич П.С.
Щенников А.Г.
4 N K -2 -100  -16.0 16.0
24 Добрушина Е.Р.
Ромашова В.М.
Марченко Е.А.
Ноткин Е.Р.
2x N A +2     670 24.0 -24.0
25 Нохаева Т.Н.
Устинова С.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 N A =     140 8.0 -8.0